יחידה 11 Flashcards Preview

פסיכומטרי - עברית > יחידה 11 > Flashcards

Flashcards in יחידה 11 Deck (99)
Loading flashcards...
1

אַדְוָה

גלים קטנים

2

איחה

חיבר יחד על ידי תפירה, איחד, חיבר, עשה לאחד

3

איכל

כילה, שרף (נאמר בעיקר על חומר המכלה חומר אחר בתהליך כימי)

4

אמתלה

תירוץ או הסבר דחוק למעשה לא נאה

5

אצבעון

כיסוי קטן דמוי כובע העשוי מתכת או פלסטיק, ששמים על האצבע בשעת התפירה כדי שלא להידקר מהמחט

6

אשתקד

בשנה שעברה, בשנה הקודמת

7

בדיעבד

לאחר מעשה

8

בזק

פיזר או זרה קמח, סוכר, מלח, תבלינים וכד' על דבר מאכל

9

בליל

תערובת

10

בער

השמיד כליל, חיסל באופן מוחלט, הרס לגמרי

11

בר מינן

מת

12

גדה

שפה של נהר, רצועת יבשה לאורך נהר, נחל, ימה וכד'

13

גזר

קבע גזר דין, פסק, חרץ, חתך במספריים, פיתח משהו מדבר אחר, בנה משהו על סמך בסיס מסוים

14

גמא

. גמע, בלע, עבר מרחק מסוים במהירות

15

גשמי

חומרי, פיסי, גופני

16

דדה

– דילג, בעיקר על רגל אחת (או מרגל לרגל); הלך הליכה לא בטוחה בצעדים קטנים ואיטיים

17

דל

מועט, שמספר הפריטים בו קטן, עלוב, חסר ערך, שאין בו עושר וגיוון של תכנים, חסר תוכן, עני, אביון, מך, רש, דלפון, חלכאי

18

הבל

שטות, אד (העולה מן הפה או מנוזל רותח)

19

החיש

האיץ, זירז

20

היפוכונדר

אדם שסבור שהוא חולה גם אם אין זה כך

21

הלמות [הלם] לב

פעימות לב, דופק

22

הסב

הפנה או היטה הצידה, הזיז או סובב לכיוון אחר, שינה, המיר, החליף, עשה הסבה, התאים משהו לשימוש, ליעד וכד' השונים מאלה המקוריים

23

העלה חרס בידו

לא הצליח במאמציו, ניסה והתאמץ ללא הצלחה

24

הצפין

הסתיר, החביא, נע לכיוון צפון

25

השביח

שיפר, היטיב, גרם לשינוי לטובה, נעשה משובח משהיה, השתפר

26

השתקע

קבע את מגוריו במקום מסוים, התיישב במקום כלשהו באופן קבוע, התרכז כל כולו בעניין מסוים

27

התגושש

נאבק במישהו בידיו, התכתש איתו

28

התנזר

נמנע מהנאות החיים, ובעיקר מן ההנאות הגופניות, מתוך שיקולים דתיים, מוסריים או רפואיים

29

התקין

הציב מתקן כך שאפשר להשתמש בו, הכשיר, סידר, בנה, יצר, קבע תקנה, חוקק

30

זבן

מוכר בחנות