11 Flashcards Preview

German > 11 > Flashcards

Flashcards in 11 Deck (282)
Loading flashcards...
1

Gewinn

zysk

1

vergehen

mijać, przemijać, upływać, ustępować np.. Ból

2

Bericht

sprawozdanie

2

vergänglich

przemijający, ulotny

3

ansatzweise

częściowo

3

e Vergänglichkeit

przemijanie

4

vervierfachen

zwiększać 4-krotnie

4

s Lebensmotto

maksyma, motto życiow

5

eigentlich

faktyczny, przwdziwy

5

e Motte

mól

6

s Verdienst

zasługa

6

zukommen auf + AKK

zbliżać się, podchodzić (do kogoś), oczekiwać kogoś

7

e Geheimniskrämerei

udawana tajemniczość

7

etw liegt von mir, etw liegto mir bevor, etw kommt auf mich zu

coś jest przede mną, coś nadchodzi

8

vergeben

wybaczyc

8

generell, allgemein

ogólny, ogólnie

9

verfassen

pisać

9

verarbeiten

przerobić, przetrawić np.. Problem

10

unterstützen

pomagać, wspierać

10

da tut sich nichts, da passiert nichts

nic się nie dzieje

11

e Anlageform

forma inwestycji

11

Stille vor dem Gewitter

cisza przed burzą

12

Vermögen

majątek

12

rumsitzen

przesiadywać (bezczynnie)

13

verwalten

administrować

13

rumhängen mit jm, bei jm

przesiadywać z kimś, u kogoś

14

festverzinslich

o stałym oprocentowaniu

14

auskommen ohne

obyć się bez, radzic sobie bez ..

15

e Einlage

depozyt, lokata

15

s Abitur

matura