20. Νοσήματα στοματικού βλεννογόνου (μόνο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, πρωτοπαθή ερπητική ουλοστοματίτιδα, καντιντίαση στόματος, και εκδηλώσεις από νοσήματα αίματος) [763-768 776-777 786-788] Flashcards Preview

derma > 20. Νοσήματα στοματικού βλεννογόνου (μόνο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, πρωτοπαθή ερπητική ουλοστοματίτιδα, καντιντίαση στόματος, και εκδηλώσεις από νοσήματα αίματος) [763-768 776-777 786-788] > Flashcards

Flashcards in 20. Νοσήματα στοματικού βλεννογόνου (μόνο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, πρωτοπαθή ερπητική ουλοστοματίτιδα, καντιντίαση στόματος, και εκδηλώσεις από νοσήματα αίματος) [763-768 776-777 786-788] Deck (13)
Loading flashcards...
1

RF για ανάπτυξη ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα

1. Κάπνισμα . Η αιτιολογική συσχέτιση είναι δοσοεξαρτώμενη και χρονοεξαρτωμενη
2.Alcohol
3.Hpv-16. - Καρκίνο του στοματοφάρυγγα και παρουσιάζει σημαντικές επιδημιολογικές διαφορές από το καρκίνο του στόματος.Νεοι που δεν καπνιζουν και νεοπλασματα ακτινοευαισθητα
4.Ογκογονιδια-ογκοτασταλτικα γονιδια
5 Έντονη χρόνια ανοσακαταστολη
6. Πλαμμερ-Βινσον
7. ΈΚθεση στην ραδιενεργή ακτινοβοκία
8. Χρήση betel quid
9.tritogonos syphilis

2

Συχνότερη εντόπιση OSCC

Γλώσσα , πλάγια χείλη και κοιλιακή επιφάνεια
2. έδαφος στόματος
3. ούλα και φατνιακή ακρολογία

3

Κλινική μορφή OSCC

1.έλκος με ερυθρό πυθμένα, σκληρή υφή σε ψηλάφιση και υπεργερμένα όρια παρόν > μήνα. Η βλάβη είναι συνήθως ανώδυνη
2. Εξωφυτική λευκή/ερυθρή μάζα
3.Λευκοπλακια
4.Ερυθροπλακιά
5. Λευκή και ερυθρή πλάκα
6. Ερυθρός κοκιωματωδης ιστος σε μετεξακτικό φαντιο

4

Dx OSCC

Με βιοψία. καθυστερέι γιατί ο ι αρχικές βλάβες δεν προκαλούν πόνο

5

Prognosis & Tx OSCC

.50-59 analoga ΤΝΜ

Χειρουργική και ακτινοθεραπεία με επικουρικό μέσο χημειοθεραεία. ( cis-platine, 5--fu,taxanes)

Οι μικρές βλάβες (Τ1/Τ2,Ν0) κυρίως χειρουργικα και ριζικής τραχηλικής εσκαφής ή ακτινοθεραπείας
μεγεθος,εντοπιση,χειρουργισιμο όγκου

6

Πρωτοπαθή ερπητική ουλοστοματίτιδα

Αίτιο : HSV-1 πιο σπάνια HSV-2
Sx
Αιφνίδιος υψηλός πυρετός 38-40
Κεφαλαγία
Καταβολή δυνάμεων
Δυσκαταποσία
Πόνος στο στόμα
Έντονη αμφοτερόπλευρη διόγκωση των υπογναθιων και τραχηλικών λεμφαδένων

Μέσα σε 1-3 ημέρες εμφαν΄΄ιζονται φυσαλιδες που συρρέουν.
Μέσα σε 24 λωρες οι φυσαλίδες σπάνε και αφήνουν επώδυνες διαβρώσεις σε όλο το βλενογόννο που έιναι έντονα ερυθρό

Νέα στοιχεία του εξανθήματος εμφανίζονται σε 1-4 ημέρες και επολώνονται σε 10-15 ημέρες

Tx

Acyclovir
Valacyclovir
Fancyclovir

7

Εκδηλώσεις από νοσήματα αίματος: Μεγαλοβλαστική αναιμία

Συμπτώματα
Αίσθημα καύσου,παραισθησίες, διαταραχή γεύση ξηρότητα

Ατροφία και απόπτωση των θηλών της γλώσσας που σταδιακά γίνεται λεία ατροφική, ερυθρή ενω κατόπους αναπτύσσονται διαβρωσεις
Η θεραπεία βελτιώνει συμπτώματα

8

Εκδηλώσεις από νοσήματα αίματος:κυκλική ουδετεροπενία

Μπορεί μονο σημειο

Υποτροπιαζουσες επώδυνες εξελκώσεις διαμέτρου λίγων χιοστών ή 1εκ που καλύπτονται από λευκωπή ψευδομεμβράνη και περιβάλλονται από ερυθρή άλω

Οι εξελκώσεις διαρκούν 1-2 βδ
Συχνά εντοπίζονται στα ουλα

9

Εκδηλώσεις από νοσήματα αίματος:ακοκκυταραιμία

Περιγεγραμμένες νερκωτικές εξελκωσεις που καλύπτονται από λευκόφαιο ρυπαρό επίχρισμα και χαρακτηριστική απουσία ερυθηματώδους άλω στην περιφερεια

10

Εκδηλώσεις από νοσήματα αίματος: Απλαστική αναιμία

.Αιμορραγιες κυρίως ούλα και νεκρωτικ΄ρε εξελκώσεις που καλύπτονται από ρυπαρό επιχρυσμα και απουσια φλεγμονής στη περιφερια
ΟΙ εξελκωσεις σε περιοχές που δέχονται μηχανικές πιέσεις

11

Εκδηλώσεις από νοσήματα αίματος: συγγενης ουδετεροπενία

Επίπονες , υποτροπιάζουσες εξελκώσεις, βακτηριακές λοιμώξεις, καντιτιαση, περιοδοντιτιδα
Ελεύθερα ούλα συνήθως ερυθρά και οιδημωτώδη με υπερπλασία μεσοδόντιων θηλων

Προοδευτικά προκαλείται μεγάλη οστική απλώλεια και οδηγεί σε μεγάλη κινητικότητα και απώλεια δοντιών

12

Εκδηλώσεις από νοσήματα αίματος: μυελοδυσπλαστικά

Επίπονες και υποτροπιάζουσες εξελκώσεις, αιμοραγίες κυρίως στα ούλα. Σπάνια περιοδοντιδα και καντιτιαση

13

Εκδηλώσεις από νοσήματα αίματος: ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ

Σε όλες τι μορφές λευχαιμίας

Οξειες: πετέχεις εκχυμώσεις, αιμορραγιες και διόγκωση ουλών, νεκρώσεις εξελκώσεις , καντιτίαση δοντιών. Καθυστερηση επούλωσης και διόγκωση λεμφαδένων

Χρόνιες ΅πιο σπανια
πετέχεις εκχυμώσεις, αιμορραγιες και διόγκωση ουλών, ελκωσεις
κυρίως μυελοκυτταρική λευχαιμία

Decks in derma Class (22):