12. Νόσοι τριχών – αλωπεκία (εκτός ουλωτικές αλωπεκίες) [401-422] Flashcards Preview

derma > 12. Νόσοι τριχών – αλωπεκία (εκτός ουλωτικές αλωπεκίες) [401-422] > Flashcards

Flashcards in 12. Νόσοι τριχών – αλωπεκία (εκτός ουλωτικές αλωπεκίες) [401-422] Deck (26)
1

Γυροειδής αλωπεκία- Αιτιολογια:

η ακριβης αιτιολογια είναι άγνωστη, αυτοανοση

2

Γυροειδής αλωπεκία- Ιστολογία

Οι θύλακοι των τριχών έχουν συρρικνωθεί και σταματήσει στην αναγενή φάση. Παρατηρείται μια περιθυλακική λεμφοκυττατική διηθηση με διηυρυσμένα τα αγγεία ακολουθούμενη από εκφυλιστικές αλλοιώσεις των αγγείων που καταλήγουν στην θηλή της τρίχας.

3

Κλινική είκονα-ΓΑ

Παρουσιάζεται χωρίς κανένα σύμπτωμα και παρατηρείται πρώτα από τους κουρείς ή τους συγγενείς των ασθενών
Η πρωτοπαθής πλάκα, η οποία μπορεί να παρουσιασθεί οπουδήποτε, κυριώς στο τριχωτό της κεφαλής , είναι στρογγυλή ή ωοειδής και καλά περιγεγραμμένη
Το δέρμα στην πλάκα της Γ.Α είναι μαλακό λείο , τελείως αποψιλωμένο. Γύρω από την πλάκα , στις παρυφές της, οι τρίχες εμφανίζονται δίκην θαυμαστικού, δείγμα εξάπλωσης της πλάκας μαζί με αρκετές εύκολα αποσπώμενες δίκη ροπάλου τρίχες

4

Γυροειδής αλωπεκία- Πορεία

Η εξέλιξη της νόσου είναι αβέβαιη. Η επέκταση μπορεί να διαρκέσει για λίγες εβδομάδες, η δε επανέκφυση συντελείται σε 4-10 μήνες. Συχνά παρατηρείται να αναπτύσσονται νέες πλάκες Γ.Α ενώ στις παλαιότερες παρατηρείται επανέκφυση των τριχών. Επίσης είναι δυνατόν οι πλάκες να συνενωθούν και να καταλήξουν σε ολική αλωπεκία

5

Κλινικές μορφές-ΓΑ

1. Περιγεγραμμένη Γυροειδής Αλωπεκία
Εντοπισμένη πλάκα, πλήρως αποιλωμένη, στρογγυλού ή ωοειδούς σχήματος στο τριχωτό συνήθως της κεφαλής αλλά και σε άλλα μέρη (γένειο , μουστάκι, φρύδια)
2.Οφίαση ΅
Μορφή της ΓΑ που αρχίζει από την ινιακή περιοχή και επεκτείνεται ερπιστικά στα πλάγια. Η πρόγνωση της δεν είναι καλή διότι πολύ συχνά καταλήγει σε ολική αλωπεκία
3.Ολική αλωπεκία
Πλήρης απώλεια όλων των τριχών της κεφαλής, που μπορεί να συμπεριλαβάνει και απώλεια των φρυδιων
Η κατάληξη αυτή μπορείν να είναι οξεία, να συντελείται μεσα σε λίγες ημέρες ή μετά από λίγους μήνες, συνήθως όμως μέσα σε δύο χρόνια
4.Καθολική αλωπεκία
Είναι πλήρης απώλεια των τριχών των τριχών της κεφαλής και του σώματος (βλεφαρίδες , φρύδια, γένειο, εφηβαίο μασχάλες , σώμα)
Μπορεί να αρχίσει σαν πλάκα μεμονωμένη και να επεκταθεί σιγά – σγά ή να εξελιχθεί ταχύτατα
5.Διάχυτος μορφή γυροειδούς αλωπεκίας
Γενικευμένη λέπτυνση των τριχών χωρίς να υπάρχουν αποψιλωμένες πλάκες. Η μορφή αυτή συγχέεται με τη ανδρογενετική αλωπεκία
6.Νύχια
Τα νύχια προσβάλλονται στις σοβαρές συνήθως περιπτώσεις, στην ολική και καθολική αλωπεκία και οι βλάβες συνίστανται στα βοθρία, τα οποία είναι μεγαλύτερα και πιο αβαθή από ότι στην ψωρίαση, στις επιμήκες γραμμώσεις, κοιλωνυχία ή και ανώμαλη πάχυνση νυχών

6

Πρόγνωση ΓΑ

αβέβαιη
Η Γ.Α μετά την εφηβεία έχει καλή πρόγνωση με 80% ασθενων να επανεκφύουν μαλία
Φτωχή πρόγνωση παρουσιάζουν οι ασθενείς με συχνές υποτροπές, με βλάβες στα νύχια και ολική αλωπεκία πριν από την εφηβεία.
Τέλος η εμφάνιση γυροειδούς αλωπεκία στην ινιακη περιοχή έχει φτωχή πρόγνωση, όπως και η ΓΑ σε ασθενείς με ατοπία ή σύνδρομο Down

7

ΔΔ ΓΑ

Δερματοφυτίες του τριχωτού της κεφαλής όπου υπάρχούν λέπια και ανευρίσκονται μικροσκοπικά μύκητες
Θυλακικό λειχήνα
Δισκοειδή ερυθηματώδη λύκο
Τριχοτιλλομανία, όπου υπάρχουν σπασμένες τρίχες
Δευτερογόνο σύφιλη, η οποία προκαλεί αποψιλωμένες πλάκες «δίκη ξέφωτου δάσους

8

Θεραπεία ΓΑ

Η θεραπεία συνήθως αποτελεσματική
Ψυχολογική υποστήριξη
Κορτικοστερεοειδή χορηγούμενα τοπικά ή με τη μορφή των διηθήσεων μπορεί να αποδειχθούν αποτελεσματικά σε περιορισμένες μορφές ΓΑ
Συστηματικά χορηγούμενα πιθανόν να προκαλέσουν επανέκφυση των τριχών, επειδή όμως μετά τη διακοπή τους πολύ συχνά υποτροπιάζει η αλωπεκία, δεν συνιστάται η χορήγηση τους, λόγω των γνωστών ανεπιθύμητων ενεργειών
Η μινοξιδιίλη 5% τοπικά εφαρμοζόμενη μόνη ή σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστερεοειδή συνίσταται σε περιορισμενες μορφές με διάφορη ανταπόκριση
Η ανοσοθεραπεία: Η πρόκληση αλεργικής δερματίτιδας με αλλεργιογόνα όπως Diphencyprone, Squaric acid dibutylester μπορεί να εφαρμοστεί με πολύ καλά αποτελέσματα, παρα τον έντονο τοπικό ερεθισμό και την διόγκωση των περιοχικών λεμφαδένων.
Η θεραπεία δεν συνισταται σε ασθενείς κάτω των 10 ετών
Φωτοχημοθεραπεία
Παρουσιάζει διάφορα αποτελέμστα μέχρι και επανέκφυση των τριχών σε ποσοστο 30% με γυροειδή αλωπεκία
Τελος σε εκτεταμένες μορφές συνίσταται η χρήση περούκας

9

Ανδρογενετική αλωπεκία

Συχνή προοδευτικά αεξλισσομενη αλωπεκία που οφείλεται στην δράση των ανδρογόνων στους τριχικούς θυλάκους της κεφαλής σε άτομα με γενετική επιβάρυνση
Προσβάλει και τα δύο φύλλα , συχνότερα του ς αντρες
Στους άνδρες εμφανίζεται μετά την εφηβεία, συνήθως στη 2η δεκαετία, με πλήρη εξέλιξη της αλωπεκίας στην ηλικία των 40 ετών . Στις γυναικες εμφανίζεται αργότερα (μετά τα 25 έτη ) και περιπου 30% συμβαίνει στην ηλικία των 50 ετών
Κληρονομείται στους άντρες με πολυγονικό ή αυτοσωματικό επικρατούνται τύπο στους άνδρες και στις γυναικες με τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο τύπο

10

ΑΓ- αίτιο

Ενοχοποιείται η δράση των ανδρογόνων στους τριχικούς θυλάκους που είναι γενετικά προδιαθετειμένοι
Τοπικό φαινόμενο
Με την αυξημένη έκφραση των ανδρογονικών υποδοχέων στους τριχικούς θυλάκους και την διυδρυτεστοστερόνη , μια ενδοκυτταρική ορμόνη, να ασκεί τη δράση της στους υποδοχείς αυτούς διότι οι ασθενείς με αδρογενιτκή αλωπεκία έχουν φυσιολογικά επίπεδα ανδρογόνων
Οι τελικοι τριχικοί θυλάκοι κάτω από την επίδραση των ανδρογόνων μετατρέπονται σε χνοώδεις θυλακους οι οποίοι προοδευτικά ατροφούν και εξαφανίζονται

11

ΑΓ- Κλινική Εικόνα

Πολύ γνωστός ο τρόπος με τον οποίον αποπίπτουν τα μαλλια
Αρχιζει με υποχώρηση της μετωποκροταφικής γραμμής των μαλλιών στην κορυφή. Πρώτα οι πάσχοντε παραπονούντται για προοδευτική λέπτυνση των τριχών τους και στο τέλος απώλεια , με κύρια εντόπιση στους κροτάφους και στην κορυφή.
Στις γυναίκες η απώλεια των τριχών είναι πιο διάχυτη με πιο έντονη έκφραση στην κορυφή
Οι τρίχες της περιοχής της ανδρογενετικής αλωπεκίας γίνονται λεπτότερες στη διάμετρο και μικρότερες στο μη κος και προοδευτικά με το χρόνο η τρίχα μετατρέπεται σε χνο΄δι που τελικά αποπίπτει
Το δέρμα της κεφαλής τότε γίνεται λέιο, λάμπον και τα στομια των θυλάκων είναι δυσδιάκριτα με το γυμνό μάτι
Κατά την κλινική εξέταση, εκτός από σμηγματόρροια στις σοβαρές περιπτώσεις το δέρμα του τριχωτού της κεφαλή; Είναι απόλυτα υγιές. Στις νεαρές γυναίκες με ανδρογενετική αλωπεκία πρέπει να αναζητούνται και άλλα σημεία αρρενοποίησης όπως η ακμή και ο δασυτρυχισμός και να αποκλείεται εργαστηριακά οποιαδήποτε ορμονική διαταραχή

12

ΑΓ-ΔΔ

Στους άνδρες είναι εύκολη η διάγνωση αλλα στις γυναικες πρεπει να διαφορική διάγνωση από άλλες καταστάσεις που προκαλούν διάχυτο αλωπεκία όπως σιδηροπενία, υποθυρεοειδισμός, υπερθυρεοειδισμός, τελογενής τριχόρρηξης, διάχυτος μορφή γυροειδούς αλωπεκίας, δευτερογενής σύφιλη και τριχοτιλλομανία

13

ΑΓ-Ιστολογική εικόνα

Παρατηρειται αφθονία θυλάκων ευρισκομένων στη τελογενή φάση ανάμικτοι με συρρικνωμένους σε μέγεθος τριχικούς θυλάκους και στο τέλος δημιουργείται πλήρη ατροφία

14

ΑΓ-Τριχοριζόγραμμα

Είναι εξέταση που μελετά την αναλογία των αναγενών και των τελογενών τριχών
Γινεται με την απότομη απόσπαση 50 τριχών και στην απότομη απόσπαση 50 τριχών και στη συνέχεια μέτρηση του αριθμού αναγενών και τελογενών τριχών
Συνήθως οι αναγενείς είναι 80-90% των τριχών. Στην ανδρογενετική αλωπεκία παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των τελογενών τριχών

15

ΑΓ- Πορεία

Εξελίσσεται προοδευτικά με πολύ αργό ρυθμό

16

AΓ-Tx

Προς παρόν δεν υπάρχει μια αποτελεσματική θεραπεία που να προλαμβάνει την εξέλιξη της ανδρογενετικής αλωπεκίας και να θεραπεύει ριζικά το πρόβλημα
Η θεραπεία περιλαμβάνει
Α) χειρουργική θεραπεία
Β) ορμονοθεραπεία
Γ) μη ορμονική θεραπεία
Δ) ειδική αντιανδρογονική θεραπεία

17

ΑΓ- Α) Χειρουργική θεραπεία

Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να διορθωθεί η ανδρογενετική αλωπεκία σε σύντομο χρονικό διάστημα
Με ομόλογα μοσχεύματα τριχών (7-30 τρίχες), μίνι μοσχεύματα (3-6 τρίχες) και μικρομοσχεύματα (1-2 τρίχες) αποκαθίσταται η ανδρογενετική αλωπεκία.
Στις περιπτώσεις εκτεταμένης φαλάκρας και έπειτα ακολουθούν πρώτα προηγείται η μείωση της φαλάκρας και έπειτα ακολουθούν τα μοσχεύματα τριχών

18

Β) ορμονοθεραπεία-ΓΑ

Ι. Συνδυασμός οιστρογόνων- προγεστερόνης (αντισυλληπτικά
ΙΙ. Οξεική κυπροτερόνη
ΙΙΙ. Ορμονική θεραπεία υποκατάστασης
ΙV. Σπιρονολάκτονη

Η ορμοθεραπεία, η οποία πιθανον να βελτιώνει την ανδρογενετική αλωπεκία, αντεδείκνυται στους άντρες
Είναι κυρίως ωφέλιμη σε γυναικες οι οποίες παρουσιάζον συμπτώματα αρρενοποίησης (ακμή , δασυτρυχισμός). Γενικά στις νέες γυναίκες χορηγούνται τα αντισυλληπτικά, που μειώνουν την παραγωγή ανδρογόνων από τις ωοθήκες και στις μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες χορηγείται η ορμονική θεραπεία υποκατάστασης
Η οξεική κυπροτερόνη είναι ένα ισχυρό αντιαδρογόνο που μειώνει την παραγωγή ανδρογόνων και επιπέον ανταγωνίζεται την διυδροτεστορόνη στους στοχους υποδοχείς των τριχών. Συνήθως χορηγείται σε συνδυασμό με οιστρογόνα με την μορφή αντισυλληπτικών
Η σπιρολακτόνη αναχαιτίζει την παραγωγή ανδρογόνων από τις ωοθήκες όπως και τη δραστηριότητα της 5α-ρεδουκτάσης, γενικά όμως είναι περιορισμένη η χρήση της λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών
Με την ορμονοθεραπεία επιβραδύνεται η απώλεια των τριχών. Η ανταπόκριση όμως είναι αργή, και τα αποτελέσματα δεν είναι εντυπωσιακά , γεγονός που απογοητεύει τις γυναίκες

19

Γ)Μη ορμονική θεραπεία-ΓΑ

Η μινοξιδίλη σε μορφή λοσίον για τοπική εφαρμογή, έχει πια καθιερωθεί ως θεραπεία στην ανδρογενετική αλωπεκία.
Παρόλο που αυξάνει τη κυκλοφορία του αίματος τοπικά στο δέρμα ο ακριβής τρόπος δράσης είναι άγνωστος. Καλά αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε αρχόμενη αλωπεκία και σε νεαρούς άνδρες- τα αποτελεσματα αυτά γίνονται αεμφανή μετά από 3-5 μήνες συνεχούςιεραπείας με κορύφωση στον ένα χρόνο όπου όμως φθάνουν σε πλατώ χωρίς περαιτέρω βελτίωση. Η βελτίωση αυτή χάνεται όταν ο ασθενής διακόψει την θεραπεία

20

Δ) αντιανδρογονική θεραπεία -ΓΑ

Φιναστερίδη
Είναι ένας ισχυρός ανταγωνιστής του ισοενζύμου τυπού 2 της 5α-ρεδουκτάσης. Σε δόση 1 mg από το στόμα, που είναι καλά ανεκτή χωρίς ανεπιθυμητές ενέργειες, η ήπια μέχρι μέτρια ανδρογενετική αλωπεκία παρουσιάζει βελτίωση μετά από ένα χρόνο συνεχούς θεραπείας.

21

Διάχυτη αλωπεκία

Απώλεια των τριχών από όλο το τριχωτό της κεφαλής που μπορεί να ή να μη συνοδεύεται από λέπτυνση των τριχών.

22

Διάχυτη αλωπεκία- Συνηθέστερες αιτίες

Τελογενής τριχορρήξη
Ενδοκρινικές διαταραχές
Υπό ή υπερθυρεοειδισμός
Υποπαραθυρεοειδισμός
Υπο-υποφυσιακή ανεπάρκεια
Σιδηροπενία
Σοβαρές χρόνιες παθήσεις
Κακή διατροφή
Ανδρογενετική Αλωπεκία
Φάρμακα
Αντιμιτωτικά φάρμακα
Αντιπηκτικά
Ρετινοειδή
Υπερβιταμίνωση Α
Αντιεπιληπτικά
Αντισυλληπτικά (2-3 μήνες μετά την διακοπή τους)

23

Τελογενής Τριχόρρηξη

Παροδική αυξημένη απώλεια των τριχών που συνήθως παρατηρείται σε γυναίκες μετά τον τοκετό, διακοπή αντισυλληπτικών ή έντονες δίαιατες για απώλεια βάρους
Κατά κλινική εξέταση παρατηρείται μεγάλη, διάχυτη τριχόπτωση ενώ το δέρμα της κεφαλής είναι απόλυτα ιγιε΄ς
Οι τρίχες βρίσκονται στην τελογενή φάση

24

Τελογενής Τριχόρρηξη
Τριχοριζόγραμμα

Χαρακτηρίζεται από σημαντική μείωση των αναγενών τριχών και αύξη τουηση των τελογενών

25

Τελογενής Τριχόρρηξη
Πορεία και πρόγνωση

Η τελογενής τριχόρρηξη μπορεί να διαρκέσει μέχρι και ένα χρόνο μετά από την αιτία που την προκάλεσε, η πρόγνωση γενικά είναι καλη και συνήθως επέρχεται πλήρης αποκάτασταση του τριχωτού κεφαλής

26

Τελογενής Τριχόρρηξη
Θεραπεία

Δεν χρειάζεται ειδική θεραπεία.
Οι ασθενείς πρέπει να εμψυχωθουν και να τους επιβεβαιωθεί η πλήρης αποκατάσταση των μαλλιών τους

Decks in derma Class (22):