2015.05.12 Flashcards Preview

English > 2015.05.12 > Flashcards

Flashcards in 2015.05.12 Deck (15):
1

tiny /tajni/

malutki

2

undergo a training /andergou e czrenyn(g)/

przejść szkolenie

3

stunt men /stant men/

kaskaderzy

4

stand in for /steend yn for/

dublować

5

safety /sejfti/

bezpieczeństwo

6

rigorous /rygeres/

rygorystyczny

7

repeatedly /ry'piitedli/

wielokrotnie

8

repeat /ry'piit/

powtarzać

9

prove /pruw/

dowieść

10

proof /pruf/

dowód

11

planned down to the tiniest detail /pleend daun tu wwe tajniest diitejl/

zaplanowany do najmniejszego szczegółu

12

unlike /an'lajk/

niż, w przeciwieństwie do

13

including /yn'kludyn(g)/

włączając

14

careless /kerles/

nieostrożny

15

amaze /e'mejz/

zdumiewać