Yelow Game Flashcards Preview

English > Yelow Game > Flashcards

Flashcards in Yelow Game Deck (33):
0

take advantage of

czerpać korzyść z

1

make a quick recovery

szybko wyzdrowieć

2

wyczerpany

wyczerpany

3

properly

prawidłowo

4

have no intention of

nie mieć zamiary zrobienia czegoś

5

badly need

strasznie potrzebować

6

under any circumstances

pod żadnym pozorem

7

nature

natura, charakter, rodzaj, usposobienie

8

by nature

z charakteru

9

gain weight

przybrać na wadze

10

see the point of/in doing

widzieć sens w zrobieniu czegoś

11

work overtime

przcować w nadgodzinach

12

under no circumstances

pod żadnym pozorem(z inwersją)

13

get down to

zabrać się do czegoś

14

pay claims

twierdzenia płacowe

15

seriousness

powaga

16

concentrate

skoncentrować się

17

gain access to

zyskać dostęp do

18

do badly

źle pójść

19

gain insight into

zapoznać się z

20

make up mind

zdecydować się

21

independence

niezależność

22

put in

przedkładać, wnieść

23

submit

przedkładać, wnieść

24

claim

deklaracja, roszczenie, twierdzić, rościć

25

prevent

zapobiec

26

be free with advice

łatwo radzić komuś

27

promptly

niezwłocznie

28

pay claims

spłacić roszczenia

29

claim the life

zabrać życie

30

react badly

Fatalnie zareagowac

31

cliam expenses

potwierdzić wydatki

32

Result in

Skutkować