Orange Game 2 Flashcards Preview

English > Orange Game 2 > Flashcards

Flashcards in Orange Game 2 Deck (35):
0

disadvantage

Wada

1

preferebly

raczej

2

pursuit

dążenie, pościg, pogoń

3

fortunately

na szczęście

4

deficiency

brak

5

requirement

wymóg

6

reasonable

rozsądny, słuszny

7

hazardous

niebezpieczny

8

uninterrupted

nieprzerwany

9

place

miejsce

10

low

niski

11

affect

wpływać na

12

sure

pewny

13

hit

uderzyć

14

fire

zwolnić kogoś

15

pay attention to

zwracać uwagę na

16

sack

wyrzucić z pracy

17

dismiss

wyrzucić z pracy

18

inexperience

brak doświadczenia

19

give up hope of

porzucić nadzieje odnośnie...

20

be in danger of

być w niebezpieczeństwie...

21

go ahead

iść naprzód

22

put sb in touch with

skontaktować kogoś z kimś

23

keep / stay in touch

pozostać w kontakcie

24

do everything in his power

zrobić wszystko,co w jego mocy

25

touch on

dotykać jakieś kwestii

26

cover the issue of

zająć się kwestią

27

go off

włączyć (o alarmie), wybuchać, wychodzić

28

take off

startować (o samolocie

29

stumble

potknąć się

30

make do with

zadowolić się

31

have a high opinion of

mieć o kimś wysokie mniemanie

32

have a low opinion

mieć o kimś niskie mniemanie

33

it suddenly hit me that

nagle doszło do mnie,że

34

speak to him in a low voice

mówić do kogoś cicho