Purple Flashcards Preview

English > Purple > Flashcards

Flashcards in Purple Deck (18):
0

Come about

Pojawić się

1

Perk

Korzyść

2

At fingertips

Pod ręką

3

he is thought to give

uważa się, że on da...

4

he was thought to have given

uważało się, że on dał...

5

remark

uwaga

6

blur the boundaries between

zacierać granice pomiędzy..

7

should have+ 3 forma czasownika

powinno się było coś zrobić,ale się tego nie zrobiło...

8

I'd sooner not have bought

szkoda,że wcześniej nie kupiłam...

9

I'd sooner have bought

szkoda, że wtedy kupiłam

10

no sooner + inwersja + than ...

nie wcześniej,niż...

11

if it weren't for his help

gdyby teraz nie jego pomoc

12

be in love

być zakochanym

13

feel like doing

mieć ochotę zrobić

14

suppose, supposing

zakładając, że

15

Shall I/we...?

czy ja/my ...?

16

had it not been for John

gdyby wtedy nie John (z inwersją)

17

If it hadn't been for John

gdyby wtedy nie John