2016 2 Flashcards Preview

F.N.Ż > 2016 2 > Flashcards

Flashcards in 2016 2 Deck (26)
Loading flashcards...
1

Wskaż prawidłową odpowiedź:
a) temperatury tolerowane przez miazgę mieszczą się w zakresie od 35 do 42(? ciezko rozczytac) stopni Celsjusza
b) miazga w stanie zapalnym ma większa tolerancję na bodźce termiczne
c) testy termiczne i mechaniczne mają znacznie większą wartość diagnostyczną niż elektrodiagnostyczne
d) dodatni wynik testu elektrodiagnostycznego informuje nas o dobrym ukrwieniu miazgi
e) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

c) testy termiczne i mechaniczne mają znacznie większą wartość diagnostyczną niż elektrodiagnostyczne

2

Wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące budowy zębów mlecznych:
a) na powierzchni podniebiennej zęba siecznego bocznego górnego występuje wyraźnie zaznaczony guzek i otwór ślepy
b) siekacz boczny żuchwy ma podobny kształt do siekacza centralnego, ale jest mniejszy we wszystkich swoich wymiarach
c) ząb pierwszy trzonowy górny ma zazwyczaj dwa korzenie
d) ząb drugi trzonowy dolny ma zazwyczaj trzy korzenie
e) korzeń kła górnego jest co najmniej dwa razy dłuższy od korony zęba

e) korzeń kła górnego jest co najmniej dwa razy dłuższy od korony zęba

3

W normalnej sekwencji wyrzynania się zębów stałych:
a) zęby pierwsze trzonowe stałe dolne rozpoczynają wyrzynanie wcześniej od górnych
b) zęby przyśrodkowe sieczne dolne i górne rozpoczynają wyrzynanie w tym samym czasie
c) zęby przedtrzonowe rozpoczynają wyrzynanie wcześniej w żuchwie niż w szczęce
d) ostatnim zębem który pojawia się w szczęce jest kieł
e) kły w żuchwie rozpoczynają wyrzynanie wcześniej niż w szczęce

e) kły w żuchwie rozpoczynają wyrzynanie wcześniej niż w szczęce

4

Płaszczyzna końcowa łamana występuje w prawidłowym zgryzie u dziecka:
a) rocznego
b) dwuletniego
c) pięcioletniego

?

5

Badanie żywotności miazgi zębów mlecznych chlorkiem etylu jest przeprowadzane w następujący sposób
1) miejscem wyznaczonym do badania jest 1/3 środkowa część powierzchni przedsionkowej zębów
2) najlepszym miejscem do badania są punkty trepanacyjne na powierzchniach zębów
3) badanie można wykonać bez izolacji zębów od dostępu śliny
4) czas kontaktu bodźca prowokującego powinien wynosić 5 sekund lub do chwili, kiedy pacjent poczuje ból
5) badanie należy wykonać po izolacji zębów od dostępu śliny oraz ich osuszeniu
Prawidłowa odpowiedź:
a) 1, 3, 4
b) 2, 3, 4
c) 2, 4, 5
d) 1, 4, 5
e) 1, 2, 5

d) 1, 4, 5

6

Które z twierdzeń dotyczących różnic w budowie morfologicznej zębów mlecznych i stałych jest prawdziwe?
1) zęby mleczne mają kolor białożółty, zęby stałe są śnieżnobiałe
2) korony zębów mlecznych trzonowych są mniejsze i niższe oraz szersze w wymiarze przedniot-tylnym w porównaniu do zębów stałych
3) w zębach trzonowych stałych na powierzchni językowej występuje pogrubiona listewka szkliwna
4) korzenie zębów mlecznych są szersze i wąsko rozstawione w porównaniu do stałych
5) komora miazgi w zębach mlecznych zajmujesz większa przestrzeń w stosunku do rozmiaru korony niż w zębach stałych

5) komora miazgi w zębach mlecznych zajmujesz większa przestrzeń w stosunku do rozmiaru korony niż w zębach stałych

7

W elektrodiagnostyce miazgi:
a) bardzo istotne jest ustalenie takiego natężenia i napięcia prądu, aby zareagowała tylko miazga, a nie reagowały tkanki okołowierzchołkowe
b) problemem staje się wilgotna, martwa miazga w jamie zęba czy metalowy ćwiek w kanale, mogą przewodzić bodźce elektryczne
c) dodatni wynik testu świadczy, że włókna czuciowe mają zdolność przewodzenia
d) prawidłowa odpowiedz A, B i C
e) żadna nie jest prawidłowa

d) prawidłowa odpowiedz A, B i C

8

Nabłonek, który nie ulega rogowaceniu to:
a) nabłonek dziąsła przyczepionego
b) nabłonek na podniebieniu twardym
c) nabłonek dna jamy ustnej
d) nabłonek szczeliny dziąsłowej
e) prawidłowa odpowiedź C i D

e) prawidłowa odpowiedź C i D

9

Wskaż zdanie fałszywe dotyczące nabłonka łączącego
a) nabłonek łączący jest wielowarstwowy płaski
b) ma kształt klina, którego podstawa ogranicza dno szczeliny dziąsłowej, a komórki ułożone są wzdłuż długiej osi zęba, równolegle do powierzchni zęba
c) u dzieci składa się z 3-4 pokładów komórek i wraz z wiekiem ich liczba rośnie do 10-20
d)  dowierzchołkowo jest usytuowany w miejscu połączenia szkliwno cementowego, co ma miejsce do 35-40 roku życia
e) otacza ząb jak kołnierzyk

d)  dowierzchołkowo jest usytuowany w miejscu połączenia szkliwno cementowego, co ma miejsce do 35-40 roku życia

10

U dziecka w wieku lat pięciu ocenianie dziąsło w okolicy zębów siecznych powinno charakteryzować się następującymi cechami:
a) struktura - matowa lub skórki pomarańczowej
b) brzeg - ostry, dostosowany do kształtu zębów
c) wolny brzeg dziąsła - gruby i bardziej zaokrąglony
d) prawidłowe odpowiedz A i B
e) prawidłowe odpowiedzi A i C

c) wolny brzeg dziąsła - gruby i bardziej zaokrąglony

11

W systemie Haderupa numer zęba -5 oznacza:
a) pierwszy przedtrzonowiec dolny lewy
b) drugi przedtrzonowiec dolny lewy
c) drugi przedtrzonowiec dolny prawy
d) drugi trzonowiec mleczny górny prawy
e) drugi trzonowiec mleczny dolny lewyu

b) drugi przedtrzonowiec dolny lewy

12

W systemie TDS numer zęba 86 oznacza:
a) pierwszy trzonowiec stały dolny prawy
b) drugi trzonowiec mleczny dolny lewy
c) drugi trzonowiec mleczny dolny prawy
d) pierwszy trzonowiec stały dolny lewy
e) nie ma takiego zęba

e) nie ma takiego zęba

13

Ujście przewodu wyprowadzającego ślinianki przyusznej znajduje się:
a) na dnie jamy ustnej na mięsku podjęzykowym
b) na błonie śluzowej policzka na wysokości pierwszego trzonowca górnego
c) na błonie śluzowej policzka na wysokości drugiego trzonowca górnego
d) na dnie jamy ustnej na fałdzie podjęzykowym
e) na błonie śluzowej policzka na wysokości drugiego trzonowca dolnego

c) na błonie śluzowej policzka na wysokości drugiego trzonowca górnego

14

Przy braku zewnętrznej stymulacji ilość śliny spoczynkowej waha się w granicach:
a) 0,7 - 1,0 ml/min
b) 0,6 - 0,9 ml/min
c) 0,4 - 1,2 ml/min
d) 0,2 - 0,5 ml/min
e) 0,5 - 1,0 ml/min

d) 0,2 - 0,5 ml/min

15

Wybierz poprawną odpowiedź: ślinianka podżuchwowa wydziela
1. ślinę surowiczą
2. ślinę śluzową
3. ślinę mieszaną z przewagą śluzowej
4. ślinę mieszaną z przewagą surowiczej
5. największą ilość śliny spośród dużych gruczołów ślinowych
6. najmniejszą ilość śliny spośród dużych gruczołów ślinowych

a) 2 i 5
b) 4 i 5
c) 3 i 5
d) 2 i 6
e) 1 i 5

b) 4 i 5

16

Przez miąższ ślinianki przyusznej przebiegają:
a) tętnica szyjna wewnętrzna, nerw twarzowy, tętnica szczękowa
b) tętnica szyjna wewnętrzna, nerw trójdzielny, żyła zażuchwowa
c) tętnica szyjna zewnętrzna, nerw twarzowy, żyła zażuchwowa
d) tętnica szyjna zewnętrzna, nerw trójdzielny, żyła zażuchwowa
e) tętnica szyjna zewnętrzna, nerw twarzowy, żyła twarzowa

c) tętnica szyjna zewnętrzna, nerw twarzowy, żyła zażuchwowa

17

Drugie trzonowce mleczne wyrzynają się zazwyczaj:
a) między 12-18 miesiącem życia
b) około 4 roku życia
c) między 24-30 miesiącem życia
d) między 18-20 miesiącem życia
e) około 5 roku życia

c) między 24-30 miesiącem życia

18

W okresie postnatalnym powstają zawiązki:
a) trzonowców mlecznych oraz stałych
b) przedtrzonowców i trzonowców stałych
c) kłów, przedtrzonowców i trzonowców stałych
d) przedtrzonowców oraz drugiego i trzeciego trzonowca stałego
e) drugiego i trzeciego trzonowca stałego

e) drugiego i trzeciego trzonowca stałego

19

Które z wymienionych objawów nie należy do ogólnoustrojowych objawów wyrzyniania zębów:
a) podwyższona ciepłota ciała
b) osutka
c) wymioty
d) zaczerwienienie dziąseł
e) biegunka

c) wymioty

20

Kształt łuków zębowych w uformowanym uzębieniu stałym to:
a) półelipsa w szczęce, parabola w żuchwie
b) parabola w szczęce, półelipsa w żuchwie
c) w szczęce i żuchwie półkolisty
d) półkolisty w szczęce, parabola w żuchwie
e) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

a) półelipsa w szczęce, parabola w żuchwie

21

Około 4-5 roku życia rozpoczyna się resorpcja:
a) kłów i trzonowców mlecznych
b) siekaczy i trzonowców mlecznych
c) wszystkich zębów mlecznych
d) siekaczy i kłów
e) kłów

b) siekaczy i trzonowców mlecznych

22

W uzębieniu mlecznym normę zgryzu można ocenić na podstawie:
a) płaszczyzny Bauma
b) płaszczyzny Izarda
c) płaszczyzny Kantorowicza
d) płaszczyzny Simona
e) klasy Angle'a

podobno a

23

Kryteriami wieku rozwojowego są:
1) dojrzałość zębowa
2) dorosły typ połykania
3) pomiar szpary pionowej przy maksymalnym [...] żuchwy
4) sposób zwierania się pierwszy stałych zębów trzonowych
5) dojrzałość szkieletowa

a) 1, 5
b) 2, 5
c) 1, 3
d) 1, 4
e) 2, 4

a) 1, 5

24

Zachowanie wymiaru szerokości biologicznej jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego leczenia stomatologicznego. Zachowaniu zdrowego przyzębia sprzyja umiejscowienie dodziąsłowego brzegu rekonstrukcji:
a) do 0,5 mm w głąb rowka dziąsłowego
b) dodziąsłowo
c) nadziąsłowo
d) lokalizacja pobrzeża nie wpływa na stan przyzębia
e) prawidłowa odpowiedź A i C

?

25

W jakim wieku wyrzynają się najczęściej mleczne przyśrodkowe dolne zęby sieczne:
a) 6-11 miesięcy
b) 11-18 miesięcy
c) 18-24 miesiące
d) 24-30 miesięcy
e) 30-32 miesiące

a) 6-11 miesięcy

26

Celem określenia progu pobudliwości w pierwszej kolejności badaniu poddajemy zęby kontrolne, który najlepiej żeby były:
a) zęby przeciwstawne
b) tylko zęby sąsiednie z tej samej grupy
c) zęby jednoimienne, strony przeciwnej
d) zęby nadliczbowe
e) żadna odpowiedź nie jest prawdziwa

c) zęby jednoimienne, strony przeciwnej ?