2019 2 Flashcards Preview

F.N.Ż > 2019 2 > Flashcards

Flashcards in 2019 2 Deck (11)
Loading flashcards...
1

Trzecie podniesienie zgryzu

wyrzniecie drugich trzonowców stałych 

2

Gdzie nie ma błony podśluzowej:

podniebienie

3

Gdzie są dobrze wykształcone sople i brodawki:

dziąsło przyczepione 

4

Plamki Fordayca

przemieszczone gruczoły łojowe

5

Kiedy kończy się mineralizacja wszystkich koron mlecznych:

w pierwszym roku życia

6

Gdzie są mamelony:

wszystkie siekacze mleczne

7

Małe gruczoły surowicze:

tylko von Ebnera

8

Ślinianka podjęzykowa:

najmniej śliny i mieszana z przewagą śluzowej

9

Koło 6 roku życia następuje resorpcja:

- wszystkich trzonowców 
- Inne warianty 

10

Który ząb ma tylko jeden ząb przeciwstawny:

ostatni trzonowiec górny 

11

W elektrodiagnostycze miazgi:
a) bardzo istotne jest ustalenie takiego natężenia i napięcia prądu, aby zareagowała tylko miazga, a nie reagowały tkanki okołowierzchołkowe
b) problemem staje metalowy ćwiek w kanale, może hamować bodźce elektryczne
c) dodatni wynik testu świadczy, że włókna czuciowe mają zdolność przewodzenia
d) prawidłowa odpowiedz A, B i C
e) prawidłowa odpowiedz A i C

A i C