2018 [Tu jest wszystko] Flashcards Preview

F.N.Ż > 2018 [Tu jest wszystko] > Flashcards

Flashcards in 2018 [Tu jest wszystko] Deck (59)
Loading flashcards...
1

1. W niemowlęcym typie połykania:
a) uczestniczą głownie mięśnie żwacze
b) język znajduje się pomiędzy wałami dziąsłowymi
c) język spoczywa w jamie ustnej właściwej 
d) ważną rolę pełnią mięśnie cofające żuchwę

b) język znajduje się pomiędzy wałami dziąsłowymi

2

2. Śluzówka specjalna: 
a) pełni funkcję żującą
b) pełni funkcję zmysłową
c) wyściela grzbiet języka
d) a, b i c poprawne

d) a, b i c poprawne

3

3. Składnikiem śliny o charakterze hormonalnym jest:
a) sialina
b) parotyna
c) prolina
d) lizozym

b) parotyna

4

4. Podczas fazy przedfunkcyjnej korzeń zęba uformowany jest: 
a) w ok. 1/3 do 2/3 ostatecznej wielkości 
b) w ok. 3/4 ostatecznej wielkości
c) w ok. 1/2 ostatecznej wielkości
d) całkowicie na długość, trwa jeszcze formowanie okolicy okołowierzchołkowej

a) w ok. 1/3 do 2/3 ostatecznej wielkości 

5

5. Badanie stawu skroniowo-żuchwowego przeprowadza się:
a) zewnątrzustnie palpacyjnie
b) wewnątrzustnie palpacyjnie
c) osłuchowo
d) a, b i c poprawne

d

6

6. Struktury tworzące twarz to:
a) wyrostki ektodermalne: parzyste czołowo-nosowe, żuchwowe i szczękowe
b) wyrostki mezodermalne: parzyste czołowo-nosowe, żuchwowe i szczękowe
c) wyrostki mezenchymalne: czołowo-nosowy, parzyste  żuchwowe i szczękowe
d) wyrostki ektodermalne: czołowo-nosowy, parzyste  żuchwowe i szczękowe

c) wyrostki mezenchymalne: czołowo-nosowy, parzyste  żuchwowe i szczękowe

7

7.  Odontogeneza jest to:
a) rozwój zębiny
b) rozwój uzębienia
c) rozwój zębiny i szkliwa
d) rozwój jamy ustnej

b) rozwój uzębienia

8

8. Odontogeneza jest procesem trwającym:
a) przez całe życie człowieka
b) od powstania zawiązków zębów do wyrznięcia zębów
c) od powstania zawiązków zębów do utraty zębów
d) od powstania zawiązków zębów do zakończenia rozwoju korzeni zębowych

d) od powstania zawiązków zębów do zakończenia rozwoju korzeni zębowych

9

9. Zawiązki zębów mlecznych powstają:
a) około 8-10 tygodnia życia płodowego
b) około 1 roku życia
c) około 17-18 tygodnia życia płodowego
d) około 16 miesiąca życia

a) około 8-10 tygodnia życia płodowego

10

10. W życiu płodowym powstają zawiązki zębów stałych z wyjątkiem:
a) siekaczy, kłów, trzonowców
b) kłów, przedtrzonowców, trzonowców
c) trzonowców
d) drugiego i trzeciego trzonowca

d) drugiego i trzeciego trzonowca

11

11. Zawiązki pierwszego trzonowca stałego powstają:
a) około 24-30 tygodnia życia płodowego
b) około momentu urodzenia
c) około 5 miesiąca życia
d) około 16-17 tygodnia życia płodowego

d) około 16-17 tygodnia życia płodowego

12

12. W procesie wyrzynania zębów występują fazy z wyjątkiem:
a) przederupcyjna
b) przedfunkcyjna
c) erupcyjna
d) funkcyjna

c) erupcyjna

13

13. Początek i koniec mineralizacji uzębienia stałego zawarty jest najczęściej w okresie:
a) od 4-6 miesiąca życia płodowego do 18 roku życia
b) od 11 miesiąca życia do 25 roku życia
c) od 3-4 miesiąca życia do 16 roku życia
d) od momentu urodzenia do 18-25 roku życia

d) od momentu urodzenia do 18-25 roku życia

14

14. Dziecko rodzi się z:
a) przodożuchwiem
b) tyłożuchwiem
c) zgryzem otwartym
d) zgryzem krzyżowym

b) tyłożuchwiem

15

15. Fizjologiczna resorpcja korzeni zębów mlecznych rozpoczyna się około 4-5r.ż.(?):
a) wszystkich zębów mlecznych
b) wszystkich zębów mlecznych z wyjątkiem pierwszych trzonowców
c) wszystkich zębów mlecznych z wyjątkiem drugich trzonowców
d) wszystkich zębów mlecznych z wyjątkiem kłów

d) wszystkich zębów mlecznych z wyjątkiem kłów

16

16. Norma dobowa wydzielania śliny to średnio:
a) 250-1500ml
b) 750-1500ml
c) xx-250ml
d) xx-2500ml

b) 750-1500ml

17

17. Fizjologiczne pH śliny to: 

a) 6,8-7,2

18

18. Właściwa czynność wydzielnicza ślinianek rozpoczyna się:
a) około 3 miesiąca życia płodowego
b) około 4 miesiąca życia płodowego
c) po urodzeniu
d) około 9 miesiąca życia płodowego

c) po urodzeniu

19

19. Zęby mleczne wyrzynają się od:

a) 6-8 miesiąc życia

20

20. Zęby stałe wyrzynają się od:

a) 6-7 rok życia

21

21. System FDI jest systemem:
a) amerykańskim
b) międzynarodowym
c) uniwersalnym
d) europejskim

b) międzynarodowym

22

22. Zasadniczą funkcją zębów jest:
a) pokarmowa
b) artykulacyjna
c) estetyczna
d) wszystkie

d) wszystkie

23

23. Ząb 16 według FDI to:
a) prawy górny pierwszy trzonowiec stały
b) lewy górny pierwszy trzonowiec stały
c) prawy dolny pierwszy trzonowiec stały
d) lewy dolny pierwszy trzonowiec stały

a) prawy górny pierwszy trzonowiec stały

24

24. Ząb 74 według FDI to 
a) Lewy dolny trzonowiec pierwszy mleczny
b) Prawy dolny trzonowiec pierwszy mleczny
c) Lewy górny trzonowiec pierwszy mleczny
d) Prawy górny trzonowiec pierwszy mleczny

a) Lewy dolny trzonowiec pierwszy mleczny

25

26. Kształty łuków zębów stałych to
a) Szczęka - elipsa     Żuchwa - parabola
b) Szczęka - parabola     Żuchwa - elipsa

a) Szczęka - elipsa     Żuchwa - parabola

26

27. Kształty łuków zębów mlecznych to

a) Szczęka i żuchwa - kształt półkolisty 

27

28. Z chwilą wyrznięcia pierwszego zęba stałego dziecko posiada uzębienie 

a) Uzębienie mieszane

28

29. Ujście której ślinianki znajduje się w przedsionku jamy ustnej?  

a) Ślinianka przyuszna

29

30. Prawidłowość zgryzu zębów stałych określa klasa

Klasyfikacja Angle'a?

30

31. Prawidłowość zgryzu zębów mlecznych określamy przy pomocy

a) klasy Bauma