3 - Türkiye'nin İklimi Flashcards Preview

GEO 🌎 > 3 - Türkiye'nin İklimi > Flashcards

Flashcards in 3 - Türkiye'nin İklimi Deck (273)
Loading flashcards...
1

İklimi inceleyen bilimin adı?

Klimatoloji

2

Türkiye’de genel olarak ne iklimi görülür?

Akdeniz

3

Türkiye’de ki yer şekil değişiklerinin sonuçlarında iklim özelliklerinden neler değişir?

Rüzgar
Basınç
Sıcaklık
Nemlilik
Yağış Koşulları

4

Türkiyede iklimi etkileyen faktörler hangisi en fazla?

Matematik(Mutlak konum)
Özel (Göreceli)

5

Gerçek sıcaklık nedir?

Bir merkezin bulunduğu yükseklikteki sıcaklığı

6

İndirgenmiş sıcaklık nedir?

Merkez deniz seviyesinde kabul edilerek hesaplanan sıcaklığa denir.

7

Gerçek sıcaklık ve İndirgenmiş sıcaklık eşit olan yerler neresidir?

Kıyılar

8

Bir merkezin indirgenmiş sıcaklığından bahsediliyorsa hangi faktör göz ardı edilmiştir?

Yükselti

9

Ocak ayında akdeniz’in en sıcak yer olmasının nedenleri?

Enlem
Denizsellik

10

Ocak ayında en soğuk yerler neresidir?

Kuzey Doğu Anadolu
Erzurum
Kars
Ardahan

11

Ocak ayında sıcaklık dağılışının çok düşük olduğu kuzey doğu anadolunun neden öyle?

Enlem
Karasallık
Yükselti
Sibirya Termik Yüksek basıncı

12

En düşük indirgenmiş sıcaklık nedenleri dediğimizde neyi kapsamaz?

Yükselti

13

İç kesimlerde sıcaklık dağılışı enlem etkisiyle çelişir bu sebele güneyden kuzeye gidildiğinde sıcaklık?

Değişmez

14

Ocak Ayı sıcaklık dağılışında en fazla sıcaklık farkı kaçtır?

20 Derece

15

İç bölgelerin ocak ayı çok soğuk olmasının en önemli sebebi ?

Karanın aşırı ve çabuk soğuması

16

ocak ayı çok daha sıcak olmasının en önemli sebebi ?

Denizsellik

17

Temmuz ayında en sıcak olan yer?

Güneydoğu Anadolu

18

Temmuzda en sıcak yerin Güney Doğu Anadolu olmasının sebebi?

Enlem
Karasallık
Sıcak Rüzgarlar

19

Temmuz aylarında en düşük sıcaklığın Kuzeydoğu Anadolu olmasının sebebi?

Yükselti
Enlem

20

Yıllık sıcaklık ortaşaması en düşük olan yer?

Doğu Anadolu

21

Yıllık sıcaklık ortalamsı en çok olan yer?

Akdeniz Kıyı Kuşağı

22

En fazla sıcaklık değişimi görülen yer?

Doğu Anadolu

23

Sıcaklık farkının en fazla olduğu yerleşim yeri?

Van gölü çevresi

24

Akşam saatlerinde hava neden daha sıcaktır?

Atmosfer ısı birikimi

25

Mart ve Eylül aylarında bir merkez Güneş ışınlarını aynı açıyla almasın rağmen eylül daha sıcaktır neden?

Atmosferde yaşanan ısı birikimi

26

Karasal yerlerde günün en sıcak vakti 13 iken kıyı yerlerde 14’dür neden?

Kara ve denizlerin farklı ısınma özelliklerinden kaynaklanır

27

Türkiyede sıcaklık üzerine en etkili nedenler nedir?

Yükselti ve denizden uzaklık

28

Türkiyede sıcaklık üzerine en az etkili neden nedir?

Ülker Çikolatalı Gofret
(Enlem)

29

Hem kış hem yaz en soğuk yer olan Kuzey Doğu Anadolu’dur neden?

Yükselti

30

Türkiye’de en sıcak olan mekanlar?

Eşen, Kumluca (Antalya) ovaları
Fethiye (Muğla) ovaları


Harran, Suruç (Şanlıurfa)
Kızıltepe (Mardin) ovaları