5- Türkiye'de Çevre Sorunları Ve Doğal Afetler Flashcards Preview

GEO 🌎 > 5- Türkiye'de Çevre Sorunları Ve Doğal Afetler > Flashcards

Flashcards in 5- Türkiye'de Çevre Sorunları Ve Doğal Afetler Deck (95)
Loading flashcards...
1

Su kirliliğinin akarsu ve göllerde en çok yoğun olarak hissedildiği yer ?

Batı

2

Sakarya Nehri kirlilik sebebi?

Endüstrileşme

3

Kızılırmak kirlilik sebebi?

Endüstrileşme

4

Susurluk nehri kirlilik sebebi?

Endüstrileşme

5

Gediz Nehri kirlilik sebebi?

Endüstrileşme

6

Ergene nehri kirlilik sebebi?

Akış hızı düşük

7

Van gölü kirlilik sebebi?

Kentleşme

8

Beyşehir gölü kirlilik sebebi?

Yanlış Arazi kullanımı

9

İznik gölü kirlilik sebebi?

Yanlış Arazi kullanımı

10

Sapanca gölü kirlilik sebebi?

Yanlış Arazi Kullanımı

11

Manyas Gölü kirlilik sebebi?

Yanlış Arazi kullanımı

12

İzmit körfezi kirlilik sebebi?

Endüstrileşme

13

Gemlik körfezi kirlilik sebebi?

Endüstrileşme

14

Çandarlı körfezi kirlilik sebebi?

Endüstrileşme

15

İzmir körfezi kirlilik sebebi?

Kentleşme

16

Gökova körfezi kirlilik sebebi?

Termik santral

17

Antalya körfezi kirlilik sebebi?

Turizm

18

İskenderun körfezi kirlilik sebebi?

Endüstrileşme

19

Türkiyenin en temiz akarsuyu?

Zap(Hakkari)

20

Türkiyenin en temiz körfezi?

Saros (Çanakkale batısında)

21

Saros körfezi neden temizdir?

Şehitlik çevresinde kentleşme olmaması
Dünyanın kendi kendini temizleyen ender körfezlerden biri olması

22

Türkiyede toprak kirliliğinin başlıca nedenleri?

Atıkların doğrudan toprağa bırakılması
Yanlış arazi kullanımı
Amaç dışı toprak kullanımı
Yanlış Sulama

23

Toprağın ihtiyaç fazlası gübre kullanımı toprak kirliliğine yol açar.(Soru değil)

Toprağın ihtiyaç fazlası gübre kullanımı toprak kirliliğine yol açar.(Soru değil)

24

Ovalardan inşaat amaçlı kum alımı toprak kirliliğine yol açar.(Soru değil)

Ovalardan inşaat amaçlı kum alımı toprak kirliliğine yol açar.(Soru değil)

25

Aşırı sulamadan ötürü GAP bölgesinde toprak aşırı tuzlanıp kireçlenerek toprak kirliliği oldu. (Soru değil)

Aşırı sulamadan ötürü GAP bölgesinde toprak aşırı tuzlanıp kireçlenerek toprak kirliliği oldu. (Soru değil)

26

Aşırı kömür kullanımı sonucu oluşan hava kirliliği tipi?

Londra

27

Aşırı sanayişleşme ve trafikten kaynaklanan hava kirliliği tipi?

Los Angelas

28

Türkiyede hava kirliliği sebebleri?

Fosil yakıt kullanımı(karbon salınım)
Sanayi tesislerinde yetersiz arıtma
Orman yangınları(karbon salınımı)
Araçlar(karbon salınım)
Elektrik üretimi(karbon içerikli kaynak)

29

Orman yangın ihbar hattı?

Alo 177

30

Türkiye orman yangını durumu?

Akdeniz iklimi hakim olduğu için yazları sıklıkla görülür. Özellikle Akdeniz Ege
Orman oranının en fazla olduğu Karadenizde risk düşüktür