4 - Türkiye Su, Toprak Ve Bitki Varlığı Flashcards Preview

GEO 🌎 > 4 - Türkiye Su, Toprak Ve Bitki Varlığı > Flashcards

Flashcards in 4 - Türkiye Su, Toprak Ve Bitki Varlığı Deck (200)
Loading flashcards...
1

Akdenizde yer altında neden daha fazla su vardır.

Karstik Arazi olmasından dolayı.

2

İç bölgelerde neden yer altı suyu yoktur.

Yağış azlığından dolayı içme ve sulama ihtiyacı olarak kullanılmasından dolayı.

3

Kaynak çeşitleri ?

Yamaç
Artezyen
Karstik
Fay

4

Karstik kaynaklar nerde bulunur.

Akdenizde yaygın olarak bulunur
Ankara ve Sivas

5

En yaygın olan kaynak

Yamaç kaynakları

6

İnsan eliyle çıkarılan su kaynağının türü

Artezyen

7

Karstik kaynakların diğer adı nedir. Neden ?

Sifonlu

8

Kendiliğinden çıkmayan kaynak türü nedir

Aryezyen

9

Fay kaynaklarında yaygın kullanım alanları nelerdir?

Tarımsal sulama
Çimento Sanayi
Konserve Sanayi
Kentsel ısıtma
Sera ısıtması
Sağlık turizmi
Enerji üretimi

10

Akarsu rejimi nedir.

Akarsu debisinde mevsimsel değişimler.

11

Debi’nin diğer adı ve anlamı

Akarsuyun herhangi bi kesitinden akan su miktarı. (AKIM)

12

Karadenizde yağış rejimi düzenli olmasına rağmen neden akarsu rejimi düzenli değildir?

Yağışın bir bölümü kar olduğunda dolayı

13

Uzunluğu en fazla olan akarsu?

Kızılırmak (1.355 km)

14

Türkiye’de akarsu enerji potansiyelini artıran özellik nedir.

Türkiye de akarsuların debisi düşüktür, enerji potansiyeli kaynakların dağlık yüksek sahalardan almasından dolayı gelir (eğimde fazladır)

15

Neden akarsu kirliliği çoktur.

Havzalarda kentleşme ve endstri artışı

16

Akarsu boyları neden kısadır

Dağların paralel olması
Yağış rejiminin düzensiz olması
Denizlerle çevrili olması

17

Çoruh nereye dökülür?

Karadeniz

18

Aksu nereye dökülür?

Akdeniz

19

Susurluk nereye dökülür?

Marmara

20

Köprüçay nereye dökülür?

Akdeniz

21

Meriç nereye dökülür?

Ege

22

Basra körfezine dökülen akarsular?

Fırat
Dicle
Zap

23

Düde nereye dökülür?

Akdeniz

24

Sakarya nereye dökülür?

Karadeniz

25

Bartın nereye dökülür?

Karadeniz

26

Yeşilırmak ve Kızılırmak nereye dökülür?

Karadeniz

27

Küçük Menderes ve büyük menderes nereye dökülür?

Ege

28

Gediz nereye dökülür?

Ege

29

Seyhan Ceyhan nereye dökülür?

Akdeniz

30

Göksü nereye dökülür?

Akdeniz