6 - Nüfus Ve Yerleşme Coğrafyası Flashcards Preview

GEO 🌎 > 6 - Nüfus Ve Yerleşme Coğrafyası > Flashcards

Flashcards in 6 - Nüfus Ve Yerleşme Coğrafyası Deck (263)
Loading flashcards...
1

Neden nüfus sayımı yapılır?

Kalkınmayı planlamak

2

İlk modern sayım ne zaman?

Cumhuriyet döneminde 1927

3

1927’de Türkiye’deki kelle sayısı?

13.6 milyon

4

Evrenin yaşı?

13.7 milyar

5

1927 nüfus sayımında ne hesap edilememiştir?

Nufüs artışı

6

1927’den sonra ilk nüfus sayımı?

1935

7

Türkiye tarihi boyunca kaç yılda bir nüfus sayımı yapılmıştır?

1935 - 1990 Beş yılda bir

1990- §§§§ On yılda bir

8

1997’de yapılan nüfus sayımı amacı (normalde 3 sene sonra yapılması gerekiyordu) ?

Sadece oy kullanacak kesim sayılmıştır. Her yaş grubu dahil değildir.

9

ADNKS nedir?

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi

10

ADNKS’ye ne zaman geçilmiştir?

2007

11

2007’de ADNKS sistemi ile birlikte ne olmuştur?

Sokağa çıkma yasağı düzenlenerek 2010yılında yapılması gereken sayım yapılmamıştır

12

TUİK 2017 Şubat nüfus sayısı?

80.8 milyon

13

Nüfus’un azaldığı tarih ve neden?

1940 - 1945 ~%*10 düşmüştür
WW II

%* (binde)

14

Nüfus artırıcı politika ne zaman uygulanmış?

1923 -1950

15

Nüfus artırıcı politikada neler yer almaktadır?

Çok çocuklu ailelere
•Madalya verilmiştir
•Yol vergisinden muaf
•Maddi yardım
•Devlet hazinesinden toprak
•Yurtdışından gelenler için gümrük vergisi kaldırılmış

16

Nüfus artışının en fazla olduğu dönem?

1950 -1960

+%*30

17

Nüfus artırma politikasına son verildiği dönem?

1960 2011

18

2. Nüfus artış politikası ne zaman karar verişmiştir?

2011

19

1985 - 2012 yılları arası nüfus artış hızı?

Azalmaktadır

20

Gerçek nüfus artışı?

Gerçek nüfus artışı fazla ise Gelişmiş yerdir o da Göç alır.

G G G

21

Doğal nüfus artışı nedir?

Doğal nüfus artışı fazla ise Doğum fazladır o da Doğuda yüksektir.

D D D

22

Çocuk yaş grubu yaş aralığı?

0-14

23

Çalışma grubu yaş aralığı?

15-65

24

Yaşlı nüfus yaş aralığı?

65 - ☁️

25

Türkiye nüfusunun genç nüfus özelliği?

Büyük çoğunluğu Youtuber olmakla birlikte. Genç nüfus fazladır.Oranı eskiye göre azalmaktadır ama Gelişmiş ülkelerden fazladır.

26

Yaşlı oranı neden artmaktadır?

Ortalama yaşam süresi artmaktadır o yüzden

27

Ortanca yaş neden artmaktadır?

Doğurganlık azaldığı ve ortalama yaşam süresinin arttığı için

28

Göç alan yerlerde kadın erkek oranı?

Erkek oranı daha fazladır

29

Göç veren yerlerde kadın erkek oranı?

Kadın oranı daha fazladır

30

Türkiyenin geneli kadın erkek oranı?

%49,8 Kadın
%50,2 Erkek