8 - Türkiyenin Bölgesel Coğrafyası Flashcards Preview

GEO 🌎 > 8 - Türkiyenin Bölgesel Coğrafyası > Flashcards

Flashcards in 8 - Türkiyenin Bölgesel Coğrafyası Deck (309)
Loading flashcards...
1

Karadeniz yüzölçümü bakımından kaçıncı bölgedir?

3.

2

Yeşil ırmak hangi Karadeniz bölgesinden geçer?

Orta Karadeniz

3

Akdeniz kaça ayrılır?

Antalya
Adana

4

Doğu Karadeniz bölgesinin ekonomisi neye dayalıdır?

Balık
Tarım
Hayvancılık

5

Doğu - Batı yönü alansal genişliği en çok bölge?

Karadeniz

6

Karadenizin ormanının en fazla olduğu yer?

Batı Karadeniz

7

Türkiyede engebenin en fazla olduğu dağlık bölge?

Karadeniz

8

Yağış miktarının en fazla olduğu Karadeniz bölgesi?

Doğu Karadeniz

9

Yıllık sıcaklık farkının en az olduğunu bölge?

Karadeniz

10

Bulutluluk oranının en fazla olduğu bölge?

Karadeniz

11

Göç verdiği için kadın ve yaşlı nüfusun çok olduğu Karadeniz bölgesi?

Doğu Karadeniz

12

Turizmde elde edilen gelirin bölgeye en fazla olduğu bölge?

Akdeniz

13

Tarımsal nüfus yoğunluğu yüksek olan bölge?

Karadeniz

14

Çayın %100 olan bölge?

Karadeniz

15

İklim çeşitliliğinin en fazla bölge

Marmara

16

Kimyasal çözülmenin en fazla olduğu bölge?

Karadeniz

17

Türkiye sanayisinin en fazla bulunduğu bölge?

Marmara

18

Orman sanayisinin en fazla olduğu bölge ?

Karadeniz

19

Kış sıcaklarının en yüksek görüldüğü bölge?

Akdeniz

20

Deni turizmin en geliştiği bölge?

Akdeniz

21

Bağıl nem oranının yüksek olması nedeniyle turizmi olumsuz etkileyen Bölge bölgesi?

Akdeniz Adana

22

Türkiyenin iç ticaretinde mısır üretimi olmasına rağmen Karadenizin neden katkısı yoktur?

İç tüketim fazladır

23

Taş kömürün % kaçı Kardenizde çıkar?

%100

24

Batı Karadenizin en gelişmiş kenti?

Zonguldak

25

Demir Çelik fabrikaları nerdedir?

Zonguldak
Karabük Ereğli

26

Sanayi’nin gelişmediği Karadeniz bölgesi?

Doğu Karadeniz

27

Seracılığın en fazla olduğu bölge?

Akdeniz

28

Nüfus miktarı ve kilometrekareye en fazla insanın düştüğü bölge?

Marmara

29

Kıyı ve iç kesimler arasında ki iklim ve bitki örtüsü farkı az olan Ege Bölgesi?

Asıl Ege

30

Bartın çayı (ulaşım yapılan akarsu) hangi karadeniz bölgesinde bulunur?

Batı