יחידת מילים 4 Flashcards Preview

פסיכומטרי > יחידת מילים 4 > Flashcards

Flashcards in יחידת מילים 4 Deck (30):
0

אורלוגין

שעון קיר גדול

1

אלונטית

מגבת

2

אמורפי

חסר צורה

3

דופי

פגם

4

אימרה חבוטה

קלישאה

5

אנפילאות

נעלי בית

6

אספקלריה

מראה

7

אשמורת

חלק מהלילה

8

בזיך

ספל

9

בכי רע

גרוע, ביש

10

גזוזטרה

מרפסת

11

דוחק

מאץ, מזרז, דוחף

12

היתמר

התנשא, התרומם כלפי מלה

13

זונח

נוטש, מפקיר

14

טפרים

ציפורניים

15

טרוט

עייף

16

טרקלין

סלון, חדר אורחים

17

יגע

עייפות

18

להלין

להתלונן, להשהות

19

להסכית

להקשיב

20

להקיץ

להתעורר

21

לתור

לחפש, לסייר

22

מגיף

סוגר, מוריד תריסים

23

מהתל

צוחק, לועג

24

מונה

סופר

25

מתיימר

מעמיד פנים

26

מתרעם

מתלונן בכעס

27

עיניו טחו מראות

סירב לראות את הדברים

28

פוזמק

גרב

29

רעוע

מעורער, חלש, רופף

Decks in פסיכומטרי Class (71):