יחידת מילים 42 ב' Flashcards Preview

פסיכומטרי > יחידת מילים 42 ב' > Flashcards

Flashcards in יחידת מילים 42 ב' Deck (25):
1

נפסד

ניזוק, סובל הפסד

2

נקרנים

חטטנים

3

נרעש

נרגש

4

נתכרכמו פניי

הייתי נבוך ונכלם

5

סוגיה

נושא

6

עופל

מקום גבוה ומבוצר

7

עזוז

גבורה

8

עידנא דריתחא

עצבנות

9

עלה בקנה אחד

התאים

10

עלטה

אפלה

11

עקב אכילס

נקודת תורפה

12

פישפש

דלת קטנה, שער קטן

13

קב

מידה קטנה

14

קמפוס

קריה

15

קנה רצוץ

אדם חלש

16

רפא על שמריו

לא התקדם

17

קפנדריא

דרך קיצור

18

קץ

נמאס מ...

19

קרביים

איברים פנימיים

20

רלטיבי

יחסי

21

שוזף

מביט

22

של ממש

אמיתי

23

שמורות

עפעפיים

24

שקלא וטריא

דיון מעמיק

25

תולה את יהבו

מקווה

Decks in פסיכומטרי Class (71):