יחידת מילים 34 Flashcards Preview

פסיכומטרי > יחידת מילים 34 > Flashcards

Flashcards in יחידת מילים 34 Deck (53):
1

אדם מן הישוב

מתורבת

2

אומר דרשני

דורש עיון

3

אמפטיה

אהדה

4

אמתלה

תירוץ

5

אנומליה

סטייה מהנורמה

6

אניגמטי

חידתי

7

אסר מלחמה

פתח בקרב

8

אקסצנטרי

יוצא דופן

9

גבה הר ביניהם

פסקה ידידותם

10

גזוזטרה

מרפסת

11

גילה את קלפיו

חשף את כוונותיו

12

גמילות חסדים

צדקה, לעשות טובה

13

דבר דבור על אפניו

ענין ערוך כהלכה

14

דברי כיבושין

חנופה

15

דן אותו ברותחין

שפט אותו בחומרה

16

היה בעוכריו

היה לרעתו

17

הסיע דבר מליבו

התעלם

18

העלה מתהום הנשייה

הציל משיכחה

19

הפך בדעתו

התקשה להחליט

20

השליך יהבו

תלה את תקוותו

21

חייו תלויים לו מנגד

חייו נתונים בסכנה

22

טבעת פוליקרטס

מצב בלתי הפיך

23

טפסן

פועל בנין

24

טפסר

פקיד

25

כרך

עירה גדולה

26

לא נסתייע הדבר בידו

לא הצליח

27

להתחקות אחרי...

ללכת בעקבות...

28

לטחון מים

לעשות משהו בחוסר יעליות

29

לילות כימים

עבודה מאומצת

30

למגר

להשמיד

31

לצלוח

להצליח

32

לקיש

מאחר לבוא

33

מאוויים

תשוקות

34

מזור

תרופה

35

מלחך פנכה

חנפן

36

נבכי נפש

החלקים הנסתרים של הנפש

37

נורמטיבי

תקני, סטנדרטי

38

נחה דעתו

נרגע

39

נחוש

איתן בדעתו

40

סיזיפי

דורש עבודה קשה ללא תכלית

41

סרהב

הפציר

42

עלה בידו

הצליח

43

פישפש

דלת קטנה

44

צרי

מרפא

45

קנה לו שביתה

תפס מקום

46

ראה צל הרים כהרים

לא ראה דברים כפי שהם

47

רוטינה

שיגרה

48

רועץ

מכשול

49

שווה נפש

אדיש

50

שינס מותניו

אזר עוז

51

שמורות עינים

עפעפיים

52

תהה על קנקנו

בחן אותו

53

תינה באוזני

סיפר לי

Decks in פסיכומטרי Class (71):