יחידת מילים 3 Flashcards Preview

פסיכומטרי > יחידת מילים 3 > Flashcards

Flashcards in יחידת מילים 3 Deck (64):
0

אורחות

דרכים, נתיבים

1

אלוח

מזוהם

2

אמתחת

תרמיל

3

אתא

בא

4

בוהה

מביט

5

בכל לב

ברצון

6

בכפיפה אחת

תחת אותה קורת גג

7

בר

טהור, בעל

8

גיא

עמק

9

גהות

הגיינה

10

גלמוד

בודד

11

דחק

מועקה

12

דיוטה

קומה

13

דיצה

שמחה

14

דר

גר

15

הומה

נאנח, רוחש

16

הידס

דידה, קירטע

17

התאנף

התכעס, התקצף

18

זמר

שיר

19

חיש

במהירות

20

יאה

ראוי

21

יוצאי חלציה

בניה

22

יצוע

משכב

23

כותל

קיר

24

לטיפונדיה

אחוזה

25

לן

ישן

26

לעילא ולעילא

משובח

27

לשוח

לטייל

28

מבוטבט

תפוח, נפוח

29

מניה וביה

לאלתר

30

מפורכס

מגונדר

31

מצודד

מושך

32

מקרטע

צולע

33

מש

זז

34

משובב

מרהיב

35

משעול

דרך

36

נטש

עזב

37

נישא

עולה

38

נכלם

התבייש

39

סביאה

שתיה לשוכרה

40

סוקר

מתבונן

41

סיפון

תיקרה

42

סמוך על שולחנו

חי על חשבון אחר

43

ערירי

בודד, חשוך בנים

44

עת

זמן

45

פיוט

שיר

46

פלוש

פרוזדור, מבוא

47

פעה

שעה, בכה

48

צבה

נפוח

49

צחור

לבן

50

צריח

מגדל

51

צרר

אסף

52

קיטון

חדר

53

רחש

רעש

54

שאון

רעש, המולה

55

שבק

הפסיק, חדל

56

שוזף עיניו

מתבונן

57

שוקד

מקפיד

58

שחק

שמים

59

שירבט

קישקש

60

שכוי

תרנגול

61

שפי

שלווה

62

שפיר

נאה, כראוי

63

תצילנה אוזניי

זעקת כאב

Decks in פסיכומטרי Class (71):