יחידת מילים 41 Flashcards Preview

פסיכומטרי > יחידת מילים 41 > Flashcards

Flashcards in יחידת מילים 41 Deck (40):
1

אובייקט

גוף, עצם

2

אונה

חלק מאבר בחי או בצומח

3

אטרופיה

התנוונות איבר או חוש

4

אינדיקציה

מדד

5

אקוטי

חריף, חמור

6

ארוזיה

שחיקה, סחף

7

דולצ'ה ויטה

החיים הטובים

8

דיסקרציה

שיקול הדעת

9

דקדנס

ניוון תרבותי

10

הומוגני

אחיד

11

חרקירי

התאבדות

12

טוטאלי

מוחלט

13

כירורגיה

ניתוח

14

כרוניקה

רצף

15

לבירינת

מבוך

16

מאסיבי

מוצק, כבד משקל

17

מיזנתרופיה

שינאת אדם

18

מיליטריסט

צבאי

19

מיניאטורי

מזערי

20

מיקרון

אלפית המילימטר

21

מניפולטיבי

תפלולי, מתמרן, שאינו ישר

22

סטרוקטורה

מבנה

23

פוסט מורטם

לאחר המוות

24

פורס מאז'ור

כוח עליון

25

פטאלי

גורלי

26

פנטי

קנאי קיצוני

27

פסיבי

סביל, בלתי פעיל

28

פרגמטי

מעשי

29

פרזיטים

טפילים

30

פרספציה

תפיסה

31

פתולוגי

שיש בו סטייה חולנית מן הנורמה

32

קואורדינציה

תיאום

33

קומפליקציה

סיבוך

34

קונגלומרט

תלכיד, קונצרן כלכלי גדול

35

קטליזטור

זרז

36

קליני

רפואי

37

קלפטומן

בעל דחף לגנוב

38

קרדיאלי

לבבי

39

רגרסיה

חזרה למצב הקודם

40

תזה

הנחת יסוד

Decks in פסיכומטרי Class (71):