4/23 Flashcards Preview

Slovak > 4/23 > Flashcards

Flashcards in 4/23 Deck (21):
1

Egoisticky

Egotistical

2

Atraktívny

Attractive

3

Prijemne

Pleasant

4

Slušný

Polite

5

Férové

Fair

6

Spoľahlivý

Reliable

7

Meškajú

Late

8

Člen

Member

9

Komfort

Comfort

10

Mrak

Cloud

11

Oblak

Cloud

12

Zamračené

Cloudy

13

Polojasno

Partly cloudy

14

Príliš

Too ... As in too Big

15

Tá Reč

Speech

16

Pokračovať

To continue

17

Pamätník

Memorial

18

Pamätať si

To remember

19

Na svete

Vo svete

In the world

20

Zredukovať

To reduce

21

Zostať
Zostanem

Zostanú


Ostať

To stay