4/8 Flashcards Preview

Slovak > 4/8 > Flashcards

Flashcards in 4/8 Deck (12):
1

Zobrať

Zoberiem

Zoberú

To take in future

2

Vziať

Vezmem

Vezmú


Vzal

To take in future

3

Začať

Začnem

Začnú

To will begin

4

Pozerať sa na

To look now

5

Pozrieť sa

Pozriem

Pozrú


Pozrel

To will look

6

Minút

Miniem

Minú

Minul

To spend time, money

7

Plynúť

Plyniem

Plynu

To pass. Time

8

Brať

Beriem

Berú

To take. Now

9

Prijať

Prijmem

Príjmu

To hire or receive someone

10

Smiem prosiť

Smú

May i ....

11

Plavky

Bathing suit

12

Oblečenie

Clothing