6/14 construction Flashcards Preview

Slovak > 6/14 construction > Flashcards

Flashcards in 6/14 construction Deck (23):
1

Iba

Len

Only

2

Konečne

Finally

3

Naozaj

Absolutely

4

Vôbec

Definitely not

5

Určite

Definitely

6

Mimochodom

By the way

7

Však

Right? Verdad? At end of sentence

8

Avšak

However. At štart of sentence

9

Aspoň

At least

10

Takmer

Skoro

Almost

11

Možno

Asi

Maybe

12

Tiež - cant start sentence

Aj

Also

13

Aj
I

Also

14

Nielen - ale aj

Not Only - but Also

15

Lebo

Preto pretože

Because

Therefore

16

Ani

Ani ani. Negation

Either

Neither nor

17

Ako

Než

As - comparison

18

Until

19

Vtedy

Since then

20

Do teraz

Until now

21

Vrátane

Including

22

Najmenej

Najmenej 84 mŕtvych

At least

23

Zmenšiť

Klesnúť

Zvýšiť

To decrease

To increase