6/9 Flashcards Preview

Slovak > 6/9 > Flashcards

Flashcards in 6/9 Deck (11):
1

Omáčka

Holandska omáčka

Sauce

2

Ocot

Olej

Vinegar

Oil

3

Prechádzka

A walk

4

Pripravovať sa

Pripravovať niečo ako jahodové kocky

To prepare youself

To prepare something

5

Komplikovaný

Complicated

6

Hlas

Volič

Votes

7

Väčšina hlasov

Majority of votes

8

Stretnúť sa

Stretnem sa

Stretnú sa

To meet

9

Dôvod

Reason

10

Sledovať

Sledovanie

To follow

11

Spadnúť na niečo

Spadnem
Spadnú

Spadol
Spadla

To fall on something