5/23 Flashcards Preview

Slovak > 5/23 > Flashcards

Flashcards in 5/23 Deck (12):
1

Túra

Tour

2

Obe

Both

3

Odporúčať

Odporučiť

Aké turistické trasy mi odporúčate

To recommend

4

To záleží na tom

Záležať

It depends on ...

5

Kedysi

Long time ago

6

To nie je nutne

Thats not necessary

7

Chodník

Trail

8

Priehrada

Dam

9

Vodopád

Waterfall

10

Sprievodca

Tour Guide

11

Skvelý návrh

Great idea

12

Zariadiť niečo

To solve something