7. Vilken energi! Flashcards Preview

RUB.1 > 7. Vilken energi! > Flashcards

Flashcards in 7. Vilken energi! Deck (86)
1

mikä, kuka

vilken, vilket, vilka

2

energia, tarmo

energi, energin

3

tapahtua

hända, händer, hände, hänt 2

4

jokin, jotakin

någonting

5

aivan, täysin

alldeles

6

erikoinen, ylimääräinen, lisä-

extra (tpm)

7

suomalainen (adj.)

finsk, finskt, finska / finländsk, finländskt, finländska

8

rockyhtye

en rockgrupp, rockgruppen, rockgrupper, rockgrupperna 3

9

tehdä läpimurto, onnistua

slå, slår, slog, slagit 4 igenom

10

kansainvälinen

internationell, internationellt, internationella

11

tulla joksikin

bli, blir, blev, blivit 4

12

suuri, iso

stor, stort, stora

13

vientituote

en exportprodukt, exportprodukten, exportprodukter, exportprodukterna 3

14

täällä, tässä

här

15

kotona

hemma

16

bändi, yhtye

ett band, bandet, band, banden 5

17

olla kiertueella, lähteä kiertueelle

turnera, turnerar, turnerade, turnerat 1

18

vuosikausia, monta vuotta

i åratal

19

mutta

men (konj.)

20

nyt

nu

21

suosittu

populär, populärt, populära

22

Saksa

Tyskland

23

Miten se tapahtui?

Hur gick det till?

24

ruotsalainen (hlö)

en svensk, svensken, svenskar, svenskarna 2

25

olla sormet pelissä

ha, har, hade, haft (ep.) ett finger med i spelet

26

sormi

ett finger, fingret, fingrar, fingrarna 2

27

peli

ett spel, spelet, spel, spelen 5

28

tullakseen

för att bli

29

tarvitaan

behövs

30

tarvita

behöva, behöver, behövde, behövt 2

31

ulkomailla, ulkomaille

utomlands

32

työ

ett arbete, arbetet, arbeten, arbetena 4

33

takana

bakom (prep.)

34

näyttämö, lava

en scen, scenen, scener, scenerna 3

35

auttaa jossakin

hjälpa, hjälper, hjälpte, hjälpt 2 med någonting

36

ruotsalainen (adj.)

svensk, svenskt, svenska

37

manageri

en manager, managern, manager, managerna 5

38

työhuone

ett arbetsrum, arbetsrummet, arbetsrum, arbetsrummen 5

39

sekava, siivoamaton

stökig, stökigt, stökiga

40

täysi, täynnä jotakin

full, fullt, fulla av någonting

41

kirje

ett brev, brevet, brev, breven 5

42

useimmat

de flesta

43

ihailijakirje

ett beundrarbrev, beundrarbrevet, beundrarbrev, beundrarbreven 5

44

saksalainen (adj.)

tysk, tyskt, tyska

45

tyttö

en flicka, flickan, flickor, flickorna 1

46

poika

en pojke, pojken, pojkar, pojkarna 2

47

kokea jotakin, olla mukana jossakin

vara, är, var, varit 4 med om någonting

48

ei koskaan

aldrig

49

jokin vastaava

något liknande

50

aikaisemmin

tidigare

51

tunnustaa, myöntää

erkänna, erkänner, erkände, erkänt 2

52

saada

få, får, fick, fått (ep.)

53

kuulla jostakin

höra, hör, hörde, hört 2 om någonting

54

olla vierailulla, käymässä

vara, är, var, varit 4 på besök

55

vierailu

ett besök, besöket, besök, besöken 5

56

kuunnella jotakin

lyssna, lyssnar, lyssnade, lyssnat 1 på någonting

57

joku, jokin, eräs

någon, något, några

58

levy

en skiva, skivan, skivor, skivorna 1

59

ei tehnyt vaikutusta häneen

han blev inte så imponerad

60

käydä konsertissa

gå, går, gick, gått (ep.) på konsert

61

konsertti

en konsert, konserten, konserter, konserterna 3

62

kuitenkin

ändå

63

uskomaton

otrolig, otroligt, otrolig

64

kokemus

en upplevelse, upplevelsen, upplevelser, upplevelserna 3

65

sellainen

(en) sådan, (ett) sådant, sådana

66

harvoin

sällan

67

nähdä

se, ser, såg, sett (ep.)

68

sanoa

säga, säger, sade, sagt (ep.)

69

innokkaasti

ivrigt

70

kertoa jollekulle

berätta, berättar, berättade, berättat 1 för någon

71

työkaveri

en arbetskamrat, arbetskamraten, arbetskamrater, arbetskamraterna 3

72

päättää

bestämma, bestämmer, bestämde, bestämt 2

73

esiintyä

uppträda, uppträder, uppträdde, uppträtt 2

74

henkilö

en person, personen, personer, personerna 3

75

olla samaa mieltä

ha, har, hade, haft (ep.) samma åsikt

76

mielipide, käsitys

en åsikt, åsikten, åsikter, åsikterna 3

77

tämä, nämä

den här, det här, de här

78

loppu, loput

en rest, resten, rester, resterna 3

79

historia

historia, historien

80

naismainen, neitimäinen

fjantig, fjantigt, fjantiga

81

naurettava

löjlig, löjligt, löjliga

82

auringonsuojavoide

solskyddsmedel, solskyddsmedlet

83

korvatulpat

öronproppar, öronpropparna

84

koostua jostakin

bestå, består, bestod, bestått (ep.) av någonting

85

loppuunmyyty

slutsåld, slutsålt, slutsålda

86

hajota

splittras, splittras, splittrades, splittrats 1