1. Välkommen! Flashcards Preview

RUB.1 > 1. Välkommen! > Flashcards

Flashcards in 1. Välkommen! Deck (99)
1

tervetullut

välkommen, välkommet, välkomna

2

muuttaa

flytta, flyttar, flyttade, flyttat 1

3

-sta, -stä, luota

från (prep.)

4

Ruotsi

Sverige

5

-lle, een, luokse

till (prep.)

6

Suomi

Finland

7

kun

när (konj.)

8

olla

vara, är, var, varit 4

9

kuusitoista

sexton

10

vuosi

ett år, året, år, åren 5

11

suuri, iso

stor, stort, stora

12

muutos

en förändring, förändringen, förändringar, förändringarna 2

13

vaikkakin

även om (konj.)

14

arkipäivä, arki

en vardag, -dagen, -dagar, -dagarna 2

15

-ssa, -ssä

i (prep.)

16

samanlainen, samankaltainen

(en) likadan, (ett) likadant, likadana

17

monella tavalla, monin tavoin

på många sätt

18

-lla, -llä

på (prep.)

19

moni, monet

många

20

tapa, keino

ett sätt, sättet, sätt, sätten 5

21

käydään koulua

man går i skolan

22

käydä koulua

gå, går, gick, gått i skolan

23

koulu

en skola, skolan, skolor, skolorna 1

24

saada

få, får, fick, fått (ep.)

25

kouluruoka

skolmat, -en

26

joka päivä

varje dag

27

päivä

en dag, dagen, dagar, dagarna 2

28

omistaa jotakin, olla jollakin

ha, har, hade, haft (ep.)

29

(vapaa-ajan) harrastus

ett fritidsintresse, -intresset, -intressen, -intressena 4

30

olla tekemisissä, seurustella jonkun kanssa

umgås, umgås, umgicks, umgåtts (ep.) med någon

31

kanssa

med

32

kaveri

en kompis, kompisen, kompisar, kompisarna 2

33

jne. (ja niin edelleen)

o.s.v. (och så vidare)

34

kuitenkin

ändå

35

erilainen

olik, olikt, olika

36

kieli

ett språk, språket, språk, språken 5

37

erilainen, toisenlainen

annorlunda (tpm.)

38

pukeutumistyyli

en klädstil, -stilen, -stilar, -stilarna 2

39

musiikki

musik, -en

40

myös

också

41

hiukan, vähän

lite

42

kaikesta huolimatta

trots allt

43

kaikki

all, allt, alla

44

aina

alltid

45

tuntea itsensä joksikin

känna, känner, kände, känt 2 sig

46

täällä

här

47

useimmat

de flesta

48

suomalainen (henkilö)

en finländare, finländaren, finländare, finländarna 5

49

joka, jotka

som

50

tavata

träffa, träffar, träffade, träffat 1

51

pitää jostakin

tycka, tycker, tyckte, tyckt 2 om någonting

52

ruotsalainen (henkilö)

en svensk, svensken, svenskar, svenskarna 2

53

sitä paitsi, sen lisäksi

dessutom

54

puhua

tala, talar, talade, talat 1

55

he, ne

de

56

hyvä

bra (tpm.)

57

ruotsin kieli

svenska, -n

58

nyt

nu

59

asua

bo, bor, bodde, bott 3

60

muutaman vuoden ajan

i några år

61

tuntea olonsa kotoisaksi

känna, känner, kände, känt 2 sig hemma

62

paljon jotakin

massor av någonting

63

poikaystävä

en pojkvän, -vännen, -vänner, -vännerna 3

64

mutta

men (konj.)

65

joskus

ibland

66

kaivata, ikävöidä

längta, längtar, längtade, längtat 1

67

sillä

för (konj.)

68

där

siellä

69

minun

min, mitt, mina

70

suku

släkt, -en

71

ihana, mukava, kaunis

skön, skönt, sköna

72

maa

ett land, landet, länder, länderna 3*

73

tulla joksikin

bli, blir, blev, blivit 4

74

rankka, työläs, hankala

jobbig, jobbigt, jobbiga

75

kun

när (konj.)

76

päinvastoin

tvärtom

77

olla nimeltään

heta, heter, hette, hetat (ep.)

78

vanha

gammal, gammalt, gamla

79

tulla

komma, kommer, kom, kommit 4

80

pieni

liten, litet, lilla, små

81

kaupunki

en stad, staden, städer, städerna 3*

82

maata, olla, sijaita

ligga, ligger, låg, legat (ep.)

83

keski-

mellersta

84

lähellä, läheinen

nära

85

äiti

en mamma, mamman, mammor, mammorna 1

86

isä

en pappa, pappan, pappor, papporna 1

87

puhua

prata, pratar, pratade, pratat 1

88

pikkuveli

en lillebroder, -brodern, -bröder, -bröderna 5* (en lillebror)

89

nuorempi

yngre

90

lukio

ett gymnasium, gymnasiet, gymnasier, gymnasierna 3

91

opiskella

studera, studerar, studerade, studerat 1

92

kieli

ett språk, språket, språk, språken 5

93

journalistiikka, lehdistöoppi

journalistik, -en

94

yliopisto

ett universitet, universitetet, universitet, universiteten 5

95

ratsastus

ridning, -en

96

hevonen

en häst, hästen, hästar, hästarna 2

97

olla kiinnostunut jostakin

vara, är, var, varit 4 intresserad, intresserat, intresserade av någonting

98

lukea

läsa, läser, läste, läst 2

99

käydä elokuvissa

gå, går, gick, gått (ep.) på bio