9. Ta det lugnt! Flashcards Preview

RUB.1 > 9. Ta det lugnt! > Flashcards

Flashcards in 9. Ta det lugnt! Deck (75)
1

rauhallinen

lugn, lugnt, lugna

2

lokakuu

oktober

3

ottaa

ta, tar, tog, tagit 4

4

vihdoin

äntligen

5

tulla joksikin

bli, blir, blev, blivit 4

6

mukava, ihana, kaunis

skön, skönt, sköna

7

rentoutua

koppla, kopplar, kopplade, kopplat 1 av

8

kirja

en bok, boken, böcker, böckerna 3*

9

jälkeen, jäljessä

efter (prep.)

10

kaikki

all, allt, alla

11

stressi

stress, stressen

12

olla jotakin mieltä

tycka, tycker, tyckte, tyckt 2

13

kummallinen, omituinen

konstig, -t, -a

14

harrastaa, puuhailla jotakin

hålla, håller, höll, hållit 4 på med ngt

15

mahdollinen

möjlig, -t, -a

16

koko ajan

hela tiden

17

ensin, ensiksi, aluksi

först

18

stressata

stressa, stressar, stressade, stressat 1

19

sitten

sedan

20

toinen, muu

(en) annan, (ett) annat, andra

21

ikävä, tylsä

tråkig, -t, -a

22

sillä

för (konj.)

23

olla tapana

bruka, brukar, brukade, brukat 1

24

toiminta, puuha

en aktivitet, aktiviteten, aktiviteter, aktiviteterna 3

25

vapaa-ajalla

på fritiden

26

vapaa-aika

fritid, -en

27

kirjoittaa

skriva, skriver, skrev, skrivit 4

28

kirje

ett brev, brevet, brev, breven 5

29

päiväkirja

en dagbok, dagboken, dagböcker, dagböckerna 3*

30

lukea

läsa, läser, läste, läst 2

31

tietysti

förstås, naturligtvis

32

lukutoukka

en bokmal, bokmalen, bokmalar, bokmalarna 2

33

tunnustaa, myöntää

erkänna, erkänner, erkände, erkänt 2

34

vapaaehtoinen

frivillig, -t, -a

35

lukeminen

läsning, -en

36

ainoa

enda (tpm)

37

oikea

riktig, -t, -a

38

harrastus

ett intresse, intresset, intressen, intressena 4

39

ihmiset, väki

folk, -et

40

kysyä joltakulta

fråga, frågar, frågade, frågat 1 någon

41

vastata

svara, svarar, svarade, svarat 1

42

ei mitään, ei mikään

ingenting

43

jokin, jotakin

någonting

44

vapaa-ajan harrastus

en fritidssysselsättning, fritidssysselsättningen, fritidssysselsättningar, fritidssysselsättningarna 2

45

kuulla jostakin

höra, hör, hörde, hört 2 om ngt

46

kysyä joltakulta jotakin

fråga, frågar, frågade, frågat 1 någon om ngt

47

silloin

48

pitäisi

borde

49

nimittäin

nämligen

50

kertoa

berätta, berättar, berättade, berättat 1

51

urheilla

sporta, sportar, sportade, sportat 1

52

puuhata jonkun parissa, harrastaa jotakin

syssla, sysslar, sysslade, sysslat 1 men ngt

53

maalata

måla, målar, målade, målat 1

54

jotakin sellaista

något sådant

55

katsoa jotakin

titta, tittar, tittade, tittat 1 på ngt

56

olla tekemisissä jonkun kanssa, seurustella

umgås, umgås, umgicks, umgåtts (ep.) med

57

ystävä

en vän, vännen, vänner, vännerna 3

58

ei niin kuin lasketa, ei pidetä minään

räknas liksom inte

59

laskea

räkna, räknar, räknade, räknat 1

60

ehtiä

hinna, hinner, hann, hunnit 4

61

muuta kuin

annat än

62

nyt

nu

63

käydä lukiota

gå, går, gick, gått (ep.) på gymnasiet

64

tuntea itsensä

känna, känner, kände, känt 2 sig

65

stressaantunut

stressad, stressat, stressade

66

muistaa

komma, kommer, kom, kommit 4 ihåg

67

nauttia jostakin

njuta, njuter, njöt, njutit 4 av ngt

68

elämä

ett liv, livet, liv, liven 5

69

Toivottavasti sinulla on kaikki hyvin.

Hoppas att allt är bra med dig.

70

toivoa

hoppas, hoppas, hoppades, hoppats 1

71

sanoa terveisiä, tervehtiä

hälsa, hälsar, hälsade, hälsat 1

72

Ota pian yhteyttä! / Anna kuulua itsestäsi!

Hör av dig snart!

73

ottaa yhteyttä

höra, hör, hörde, hört 2 av sig

74

pian

snart

75

halaus

en kram, kramen, kramar, kramarna 2