8th March Flashcards Preview

Stuff > 8th March > Flashcards

Flashcards in 8th March Deck (83):
1

Where from

Hvorfra

2

possibly

muligens

3

presumably

antagelig

4

I will probably go to norway

Jeg skal kanske til Norge

5

First

først

6

Last

sist

7

To finish

Til slutt

8

To end

Til sist

9

The order of things

en rekkefølge

10

To fill

å fylle

11

Terraced house

terrassehus

12

At the very beginning

Aller først

13

FIrst, I stood up

først sto jeg opp

14

Then

15

Thereafter

Deretter

16

After that

Etter det

17

Another thing

En ting til

18

Completely at the end

Helt til slutt

19

To need

å trenge/r/trengte/har trengt

20

To close

å stenge/r/stengte/har stengt

21

To open

å åpne/r/åpnet/har åpnet

22

Closed because of happiness

stengt på grunn av glede

23

The greatest happiness you can have (it) is to make (do) another happy

Den største glede du kan ha det er å gjøre andre glad.

24

wide (outstretched)

utstrakt

25

near to Russia

nærheten av russland

26

as big as

like stort some

27

As kind as a lamb

snill som et lam

28

As stupid as a bread

Dum som et brød

29

The country doesn't have the sea around it (landlocked)

Landet har ikke hav rundt seg

30

The capital is called

hovedstaden heter...

31

A strange building

en rar bygning

32

Two strange buildings

to rare bygninger

33

A strange house

Et rart hus

34

Will it say..... (clarify a point)...

Vil det si .....

35

Does it mean that

Betyr det at .....

36

It is owned by my boss (work giver)

Den er eid av arbeidsgiveren min

37

whereas/while

mens

38

relatively

relativt [rel-la-tift]

39

I thrived

Jeg trivdes

40

I liked

Jeg likte

41

White as a sheet

Hvit som et laken

42

There is no such thing as bad weather only bad clothes

Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær

43

I was still out even when it was cold

jeg gikk fortsatt ut selv når det var kaldt

44

Instead of walking

istedet for å gå

45

To go on foot

å gå til fots

46

Butter on bacon (too excessive)

smør på flesk

47

To be poor

å være fattig

48

by the way

forresten

49

Will you have more tea by the way?

Vil du har mer té forresten?

50

I have never been to India

Jeg har aldri vært til India

51

I have often

Jeg har ofte

52

a bit too much

litt vel mye

53

both of them

begge to

54

both are masculine

begge er hankjønn

55

both car and cycle are masculine

både bil og sykel er hankjønn

56

Headlines

avisoverskrifter

57

To glance at

å titte på

58

To look at

å se på

59

To stare at

å stirre på

60

to consider

å betrakte

61

I consider the matter closed

Jeg betrakter saken som avsluttet

62

I reckon (calculate) the matter closed

Jeg regner saken som avsluttet

63

Can I count you in? (count with you)

Kan jeg regne med deg

64

To count (numbers)

å telle

65

a calculation (calculation stick)

et regnestykke

66

Take rain into account (expect rain)

Regne med regn

67

to predict (science)

å beregne (å regne på)

68

income

inntekt

69

expense

utgift

70

To promise

å love/r/lovte/har lovt

71

From morning to evening

fra morgen til kveld

72

I have a cake for you

Jeg har en kake til deg

73

This present for you

Denne gaven til deg

74

This I do for you

Dette gjør jeg for deg

75

I work for a bank

Jeg jobber for en bank

76

outside

utenfor

77

in from of

foran

78

in from of the galley

Foran galleriet

79

in front of the bus

Foran i bussen

80

behind the bus

Bak bussen

81

in the back of the car

Bak i bilen

82

behind the car

Bak bilen

83

to celebrate

til lykke (med dagen)