Last Lesson In London Flashcards Preview

Stuff > Last Lesson In London > Flashcards

Flashcards in Last Lesson In London Deck (55):
1

More social

Mer sosiale

2

More open

Mer åpne

3

My favourite beer

Mitt favoritt øl

4

State language

Riksmål

5

The application was (became) approved

Søknaden ble godkjent

6

I need a place to live

Jeg trenger et sted å bo.

7

Thats not too bad

Det er ikke alt for ille

8

The older one becomes the grumpier one becomes.

Jo eldre man blir, jo særere blir man

9

I like her even when she is difficult

Jeg liker henne selv når hun er vanskelig

10

Although

Selv om

11

I freeze although the sun is shining [now]

Jeg fryser selv om sola skinner

12

I freeze on those days even when the sun is shining

Jeg fryser selv når sola skinner

13

You are welcome here although you are drunk

Du er velkommen hit selv om du er full

14

You are welcome here even when you are drunk [those times you are drunk]

Du er velkommen hit selv når du er full

15

No reason (to thank me)

Ingen årsak

16

Of course I will help you (my pleasure)

Det skulle bare mangle

17

Likewise

I like måte

18

Everything is not equally expensive

Alt er ikke like dyrt

19

I was distraught (shock injured)

Jeg ble sjokkskadet

20

I got a shock

Jeg fikk sjokk

21

Both parts (abstrakt)

Begge deler

22

Both (things)

Begge to

23

Average

gjennomsnitlig

24

To experience

Å oppleve /r/opplevde/har opplevd

25

In between

Midt i mellom

26

It is colder than 10°

Det er kaldere enn ti grader

27

Always

Alltid [alti]

28

Never

Aldri

29

The North Pole and the South Pole

Nordpolen og sydpolen

30

You have no excuse

Du har ingen unnskylding

31

I feel sorry for myself

Jeg er lei meg

32

I am fed up with you

jeg er lei deg

33

I'm sick of homework

Jeg er lei av å lese lekser

34

I'm sick of packing

Jeg er lei av å pakke inn

35

To pack and unpack

Å pakke og pakke ut

36

Are you already packed?

At du ferdig pakket?

37

My things

Tingene mine

38

Do you look forward to moving

Gleder du deg til å flytte

39

Not yet

Ikke ennå

40

Do you enjoy life

Gleder du deg over livet

41

Do you look forward to having a family

Gleder du deg over å ha familie

42

Excited over

Begeistret over

43

You are easy to excite

Du er lett å begeistre

44

Meditation

Meditasjon

45

Go to the gym

Å gå på trening

46

To share a joke

Å dele en vits

47

A kiss in the summer night

Et kyss i sommernatten

48

That's completely right

Det er helt enig

49

Outdoors

Friluftsliv

50

The Summer breeze through the hair

Sommer bris gjennom håret

51

To find new people to speak with

Å finne nye folk å snakke med

52

A long running trip

En lang løpetur

53

A midday nap

En middagslur

54

To be away

Å være bortreist

55

Established over there

etablert der borte