General New Words Flashcards Preview

Stuff > General New Words > Flashcards

Flashcards in General New Words Deck (100):
1

A desk

Et skrivebord

2

A stove

En komfyr

3

An oven

En ovn

4

A sink

En vask

5

A Fridge

Et kjøleskap

6

Nice to meet you (first time)

Hyggelig å hilse på deg

7

Same to you (before weekend)

i like måte

8

Actually

Egentlig

9

(A) pity

Synd

10

What a pity

Det er synd

11

Cheeky

Frekk

12

She does not have money for it

Hun har ikke penger til det.

13

A sibling

Et søsken

14

An editor

En redaktør

15

I like (not using liker)

Jeg er glad i

16

To move (body)

Å bevege seg

17

To shout

Å rope

18

Totally

Helt

19

Quiet

Rolig

20

To kid/joke

Å tulle

21

To grin/smirk

Å flire

22

Stupid

Dum

23

To be correct

Å stemme

24

That's not correct

Det stemmer ikke

25

To look forward to

Å glede seg

26

Afraid

Redd

27

Quiet/silent

Stille

28

Finally

Endelig

29

Scared

Skremt

30

In any case (at least)

i hvert fall

31

Can you set the table?

Kan du dekke bordet?

32

Can you clear (up) the table?

Kan du rydde bordet?

33

Can you cut up the bread?

Kan du skjære opp brødet?

34

Can you pass the water (give me)

Kan du gi meg vannet?

35

Supper

Kveldsmat

36

I go to bed at 11 o'clock (lay myself and sleep).

Klokka elleve legger meg og sover

37

At that time (particular time)

Da

38

After that

Etterpå

39

In order to

For å

40

You need a knife in order to slice the bread

Du trenger en kniv for å skjære brødet

41

Do something!

Gjør noe

42

Here we go / ok

Sånn

43

To tell / explain (sterk)

Å fortelle/forteller/ fortalte/ har fortalt

44

Not... Either

Heller ikke

45

A place

Et sted

46

Certainly

Jo

47

To hide something / conceal

Å skjule noe (for)
Å skjule/skjuler/skjulte/har skjult

48

Many adults

Mange voksne

49

Surprised

Overrasket

50

Strange

Rar

51

Actually

Faktisk

52

Absolute(ly)

Absolutt

53

To show

Å vise/viser/viste/ har vist

54

An agreement

En avtale

55

One thing more

En ting til

56

A box

En eske

57

A container

En beholder

58

In front of

Foran

59

At (the table)

Ved bordet

60

At (beside) the door

Ved døra

61

In the room

På rommet

62

In the kitchen

På kjøkkenet

63

At the cinema

På kino

64

At the restaurant

På restaurant

65

In the living room

i stua

66

On tyssøy

På tyssøy

67

I am in Oslo

Jeg er i Oslo

68

Namely

Nemlig

69

To hide

Å gjemme seg

70

A storage room

En bod

71

A cellar

En kjeller

72

To pay attention to

Å passe på

73

Wrong

Galt

74

Nobody

Ingen

75

Narrow

Trang

76

Very (ikke veldig)

Svært

77

Further on

Videre

78

A corridor

En gang

79

That i remember

Da vet jeg det

80

Sometimes/from time to time

Av og til

81

What do you do?

Hva driver du med?

82

Do you have a permanent job?

Har du fast jobb?

83

An idea

En idé

84

Paperwork

Papirarbeid (et)

85

A paper clip

En blinders

86

Scissors

Ei saks

87

To take notes

Å gjøre notater

88

A report

En rapport

89

A cushion

Ei pute (ei lita pute - a little cushion)

90

To use as

Å bruker som

91

Suddenly

Plutselig

92

They only become worse

De blir bare verre

93

Nils goes a little closer

Nils går litt nærmere

94

He wakes at once

Han våkner med en gang

95

Awful / Terrible

Forferdelig

96

The chest

Brystet (et bryst)

97

Neither... Nor

Verken ... Eller

Jeg er verken lykkelig eller trist.

98

I will try as hard as I can

Jeg skal prøve så godt jeg kan.

99

Take off your shirt

Ta av deg skjorta di.

100

A lung

En lung