Think/know/believe Flashcards Preview

Stuff > Think/know/believe > Flashcards

Flashcards in Think/know/believe Deck (31):
1

to know

å vite/vet/visste/har visst

2

I know where Hans lives

Jeg vet hvor Hans bor

3

Do you know what time it is?

Vet du hvor mye klokka er?

4

I know it for certain

Jet vet det helt sikkert

5

I don't know

Jeg vet ikke

6

to know/feel

å kjenne/kjenner/kjente/har kjent

7

Do you know my mother?

Kjenner du moren min?

8

I know many famous people

Jeg kjenner mange berømte personer

9

Do you have headache? Yes, I can feel it

Har du vondt I hodet? Ja, jeg kan kjenne det!

10

to think / to have an opinion (almost similar to synes) Also challenging an opinion

å mene/mener/mente/har ment

11

What do you mean?

Hva mener du?

12

I think that what (it) you say is wrong

Jeg mener at det du sier er feil

13

To think/ have an opinion (almost similar to mene)

å synes/synes/syntes/har syntes

14

I think (opinion) we must finish now

Jeg synes vi må slutte nå

15

What do you think? (opinion)

Hva synes du?

16

to believe

å tro/tror/trodde/har trodd

17

He believes in God

Han tror på Gud

18

I don't believe a word of what you are saying

Jeg tror ikke et ord av hva du sier

19

think (believe/expect)/ imagine (also process of thinking)

å tenke/tenker/tenkte/har tenkt

20

I often think of you

Jeg tenker ofte på deg

21

Hva are you thinking about?

Hva tenker du på?

22

Imagine a beautiful summer day…(think you...)

Tenk deg en vakker sommerdag…

23

Would you like to come with to the cinema?
(Can you think you to come with me to the cinema).

Kan du tenke deg å bli med meg på kino?

24

Think about a number….

Tenk på et tall…

25

I will have a think about it

Jeg skal tenke på det

26

Think with your head!

Tenk med hodet!

27

feel (emotionally or physically)

å føle/føler/følte/har følt

28

I feel for you

Jeg føler med deg

29

I don't feel quite well

Jeg føler meg ikke bra

30

I feel kind of a pain in my gut

Jeg føler en slags smerte I magen

31

What do you feel when I say "I love you?"

Hva føler du når jeg sier "Jeg elsker deg"?