Restaurant Lessons Flashcards Preview

Stuff > Restaurant Lessons > Flashcards

Flashcards in Restaurant Lessons Deck (22):
1

Could we have an ice bucket for the white wine?

Kan vi få en isbøtte til hvitvinen?

2

I think we will skip the dessert

Jeg tror vi dropper dessert

3

maybe we should order some cheese instead?

Kanskje vi skal bestille litt ost istedet?

4

We are ready to order now

Vi er klare til å bestille nå.

5

I would like my steak rare/medium/well done

Jeg vil gjerne ha biffen rå/medium/godt stekt

6

Should we split the bill?

Skal vi dele regningen?

7

Would you like a top up?

Har du lyst på litt på fyll?

8

Today it's on me!

Idag spanderer jeg!

9

May I have the bill?

Kan jeg få regningen?

10

Can we pay please?

Kan vi få betale?

11

I have a question about the bill

Jeg har et spørsmål om regningen

12

We only had one bottle of wine, but the bill says two...

Vi hadde bare en flaske vin, men regningen sier to...

13

Is service charge included?

Er tips inkludert?

14

Do you accet credit cards?

Tar dere kredittkort?

15

To take

å ta/tar/tok/har tatt

16

To say

å si/sier/sa/har sagt

17

To pay

å betale/betaler/betalte/har betalt

18

To pay for / treat

å spandere/spanderer/spanderte/ har spandert

19

To split / divide

å dele/deler/delte/har delt

20

To order

å bestille/bestiller/bestilte/har bestilt

21

To believe (think)

å tro/tror/trodde/har trodd

22

To get

å få/får/fikk/har fått