Alaraajan ortopediaa Flashcards Preview

Kirurgia > Alaraajan ortopediaa > Flashcards

Flashcards in Alaraajan ortopediaa Deck (34)
Loading flashcards...
1

Mikä on tendinopatioiden tyyppioire?

Kipu (+ mahdollisesti turvotus) jänteen alueella sekä aktiivisessa liikkeessä

2

Tendinopatioille altistavat tekijät?

Toistotyö
Kylmä
Tärinä
Runsas voiman käyttö
Tupakointi ja yleissairaudet

3

Tendinopatioiden akuuttihoito?

Kylmä + NSAID
Relatiivinen lepo + lasta tarvittaessa
Altisteiden kartoitus ja vaikuttaminen niihin

Kortisoni-injektiot?

4

Pitkittyneiden tendinopatioiden hoito?

Altisteiden kartoitus ja vaikuttaminen niihin
NSAID tarvittaessa
Tuet
Fysioterapia (lihastasapaino, eksentriset harjoitteet)

5

Hyppäjän polven tyyppioire?

Kipu patellan alareunassa, joskin voi esiintyä myös tibiaalisessa kiinnityskohdassa tai patellan yläreunassa

Esiintyy nimenomaan hypyissä, kyykistymisessä, tärähdyksessä

6

Potilaallasi on kliinisesti klassinen hyppääjänpolvi, tarvitseeko lisätutkimuksia?

ei tarvitse

7

Osgood-Schlatter tyyppioire?

Yleinen syy polvikipuun nopeasti kasvavalla lapsella, joka urheilee. Periaatteessa hyppääjän polvi, mutta lapsella

8

Osgood-Schlatterin hoito?

Lopputulos on sama hoidon kanssa tai ilman hoitoa, sillä oireet eivät täysin häviä ennen kuin apofyysi on sulkeutunut.

Lyhyt lepo urheilusta yleensä auttaa kipuun

9

Nilkan alueen tendinopatiat?

Mediaalimalleolin seutu: Tibialis posterior, flexor hallucis longus

Anterioriset: tibialis anterior, varpaiden pitkä ekstensori

Lateraaliset: peroneus longus ja brevis

Posteriorinen: akilles

10

Peroneustendiniitin tyyppioire?

Kipu, turvotus ja arkuus nilkassa posterolateraalisesti peroneustupen alueella (lateraalisen malleolin seudussa)

11

Peroneustendiniitin tyyppilöydökset?

Kipu plantaarifleksiossa ja inversiossa.

Kipu tai jänteen napsahdus eversiossa (lateraalimalleolin seudussa)

12

Peroneustendiniitin altistavat tekijät?

Nilkan nyrjähdys, poikkeuksellinen rasitus sekä cavovarus-ryhti
(liiallinen jalkaholvi)

13

Flexor hallucis longus tendiniitin tyyppioire?

Kipu mediaalimalleolin takana varpaille noustessa

14

Flexor hallucis longus tendiniitin tyyppilöydökset?

Kipu vastustetussa isovarpaan fleksiossa tai voimakkaassa dorsifleksiossa, jänteen napsuminen hankalissa tapauksissa

15

Flexor hallucis longus tendiniitin altistavat tekijät?

Tanssi ja baletti
Liian isot kengät

16

Tibialis posteriorin tendiniitin tyyppioire?

Kipu mediaalimalleolin takana

17

Tibialis posteriorin tendiniitin hoito on tärkeää, koska...?

Pitkittyessään ko. jänne venyy ja aiheuttaa huomattavan jalan ryhtivirheen ja kivuliaisuuden mediaalisen jalkaholvin pettäessä

18

Akillestendiniitin tyyppipaikka?

2-6 cm kantaluun insertiosta ylöspäin

19

Akillestendiniiteille altistavat tekijät?

Kestävyysjuoksu, hölkkä ja suunnistus

20

Akillestendinopatioiden hoito?

Oireita aiheuttavan liikunnan kieltäminen ja korvaaminen uinnilla, vesijuoksulla tai kuntopyöräilyllä

Pohjelihaksen venytykset ja porraslaskuharjoite

Vaikeissa tilanteissa glukokortikoidi-injektiot jänteen viereen tai leikkausharkinta

21

Plantaarifaskiitin tyyppioire?

Kipu mediaalisen tuberkkeliin calcaneuksessa ensimmäisillä askelilla levon jälkeen

Puutumista, turvotusta, mustelmaa tai tikustelua ei pitäisi olla

22

Miten lähdet hoitamaan plantaarifaskiittia, kun kyseessä on uusi oire?

NSAID ja kantapehmennys
Venyttelyohjeet ja vapaa mobilisaatio kivun mukaan

23

Miten lähdet hoitamaan plantaarifaskiittia, kun kyseessä on >4-6 viikkoa kestänyt oire?

Nilkan RTG-sivukuva murtumien ja tuumoreiden poissulkemiseksi

Fysioterapia, erityispohjallinen, immobilisaatiolasta, kortikoidi-injektiot

24

Miten lähdet hoitamaan plantaarifaskiittia, kun kyseessä on >12 viikkoa kestänyt oire?

MRI
Leikkausharkinta

25

Miten plantaarifaskiitin hoitoon kuuluvat venytysharjoitteet tehdään?

Jalka polven päälle, varpaista kiinni ja taivutus dorsifleksioon niin että jalkapohjan kalvojänne venyy 10s ajan 10x kolmasti päivässä

26

Mikä on patellofemoraalinen kipuoireyhtymä?

Polven alueen epäspesifi selkäkipu, jossa kipu paikallistuu polven etuosaan ja patellan ympärille, etenkin porrakävelyssä, kyykistymisessä ja juoksussa)

27

Minkä ajatellaan olevan patellofemoraalisen kipuoireyhtymän kivun taustalla?

Poikkeava patellan nivelpintojen kompressio johtuen väärästä linjautumisesta

28

Patellofemoraalisen kipuoireyhtymän hoito?

Lihasharjoitteet sekä venyttely ja patellan tuki/teippaus

Harvoin leikkaus, vaste kons.hoidolle yleensä hyvä

29

Juoksijan polven tyyppioire?

Kipua polven lateraalisessa epikondylyksessa, joka alkaa rasituksessa (erityisesti alamäet)

30

Nilkan alueen tendiniittien hoito tyhmälle kandille yksinkertaistettuna?

NSAID, fysioterapia ja venyttely sekä tukipohjalliset tarvittaessa