Anatomi 2 Vävnader Flashcards Preview

Anatomi > Anatomi 2 Vävnader > Flashcards

Flashcards in Anatomi 2 Vävnader Deck (40):
1

Vad betyder Histologi?

Läran om vävnaderna

2

Vad är en vävnad?

Liknande celler med gemensam uppgift

3

Vad kallas den mellansubstans som cellerna ligger inbäddade i inuti vänaderna?

Matrix

4

Vad har vävnaderna för fyra huvudtyper?

Epitelvävnad
Stödjevävnad
Muskelvävnad
Nervvävnad

5

Vilka vävnader innefattar Epitelvävnader, och vad är deras funktioner?

Täcker kroppens ytor (både insida och utsida) T.ex
-Epidermis
-Slemhinnor
-Luftvägar
-Mag/tarmkanalen

Hjälper till att skydda underliggande vävnad

Bygger upp kroppens körtlar
-Lever
-Bukspottskörtel
-Spottkörtlar

Bildar och utsöndrar sekret
Kemisk budbärare som styr cellaktiviteten med hormoner

6

Vilka är Epitelvävnadens två olika cellager?

Enkelt epitel
Flersiktat epitel

7

Vad är Basalmembran?

Basalmembranet binder epitelvävnaden med vävnaden som finns under
T.ex mellan överhuden och dermis

8

Finns det kappilärer i Epitelvävnaden?

Nej. Epitelvävnaden får sin näring via diffusion via basalmembranet

T.ex överhuden hämtar näring från den kärlrika läderhuden

9

Ge fyra exempel på Epitelets funktioner?

- Fungerar som gräns och skyddar vävnader och underliggande organ

- Bilda och utsöndrar viktiga substanser (sekret) T.ex
-insulin
-hormoner
-tårar

-Absorbera näringsämnen ur maten (i tarmarna)
-Ta hand om andra funktioner i ämnesomsättningen (levern)

-Ta emot och reagera på smak via munslemhinna

10

Vilka tre former kan Epitelcellerna ha?

Plattepitel (skivepitel)
Kubiskt Epitel
Cylinderepitel

11

Ge tre exempel på Enkelt epitel

Enkelt platt (endotelceller)
- Lungblåsornas väggar
- Kärlväggarna
"har förmågan att släppa igenom gaser/vätskor"

Enkelt Kubiskt
-Körtlar

Enkelt Cylindriskt
-Mag-tarm kanal
-Luftvägarna (flimmerhår)
Innehåller bägarceller (slemproducenter)

12

Var hittar man Flerskiktat Epitel?
Ge Exempel

Särskilt utsatta ställen

Flerskiktat Plattepitel
-Hudytan (förhornat/ickeförhornat epitel)

Flersiktat Cylinderepitel (ovanligt)
-Kan förekomma i vissa stora utforsgångar t.ex svettkörtlar

13

Vad består hudytan av för Epitelvävnad?

Flerskiktat plattepitel

14

Vad har kroppens körtlar för funktion?

Organ som bildar och utsöndrar viktiga ämnen (sekret) t.ex
-Svett
-Tårar
-Hormoner

15

Vilka är kroppens minsta respektive största körtel?

Minsta - Den slemproducerande bägarcellen

Största - Levern

16

Vilka två typer av körtlar finns det?

Endokrina - Frisätter Hormoner rakt ut i kroppen via blodet
Tex
-Sköldkörteln
-Hypofysen (i hjärnan)
-Äggstockar
-Testiklar
-Binjurar (stress-och adrenalinhormon)

Exokrina - Utsöndrar sitt sekret till en kroppsyta (på eller i kroppen)
-Svett
-Talg
-Tårar

17

Vilka 3 undergrupper finns hos de Exokrina körtlarna?

???
Merokrina - tömmer sitt sekret utan att påverkas
- Tårkörtlar

Apokrina - Förlorar vid skretionen en del av sin cytoplasma
- Stora svettkörtlar

Holokrina - Cellen dör i samband med sekretionen
-Talgkörtlar

18

Ge ett exempel på en körtel som både är Exokrin och Endokrin?

Bukspottskörteln
-Tillverkar sekret direkt till matsmältningen (exokrin)
--Tillverkan insulin, ett hormon som styr cellernas sockerupptag (endokrin)

19

Vad har Stödjevävnad för funktion?

Binder samman och skyddar kroppens olika delar samt ger organen stadga och struktur
"så allt sitter på plats"

20

Vilka Studjevävnadens fem undergrupper?

-Bindvävnad
-Benvävnad
-Broskvävnad
-Fettvävnad

21

Vilka tre celltyper innehåller (bygger upp) Bindvävnad?

Histocyter
Fibroblaster
Mastceller

22

Vad har Fibroblasterna för funktion i bindvävnaden?

Uppbyggande funktion
- tillverkar fibrer och grundsubstans (matrix)

23

Vad har Histocyterna för funktion i bindväven?

Bindvävens renhållningsarbetare
-Består av vita blodkroppar som tar upp, bryter ner och forslar bort skadad vävnad och främmande substanser

24

Vad har Mastcellerna för funktion i bindväven?

En typ av vita blodkroppar som håller till vid anslutningen till blodkärl i vävnaden

Frigör Heparin som hindrar blod från att koagulera

Frigör Histamin som vidgar blodkärl vid inflammation och allergi

25

Vinken typ av vävnad dominerar i dermis?

Bindväv

26

Vad innehåller grunsubstansen matrix i bindväv?

Vatten
Vävnadsvätska
Glykoproteiner
Proteinglykaner

27

Vilka 3 olika Fibrer innehåller bindvävnad?

Kollagen
Estalin
Retikulin

28

Vad har Kollagenet för funktion i bindväven?

Vågformade buntar som ger styrka och fasthet
Är beroende av fuktighetshalten i huden

29

Vad har Elastin för funktion i bindväven?

De mest elastiska fibrerna som fungerar likt gummiband i huden

Vanligast i artärväggar och lungor där vävnaden utsätts för stora tryckskillnader

30

Vad har Retakulin för funktion?

Bildar ett nätformat mönster av fina trådar som håller samman celler inifrån

Vanligast i lucker bindväv

31

Vad finns det för olika typer av bindvävnad?

Lucker bindväv
Kollagenrik bindväv
Gul elastisk bindväv

32

Beskriv en Lucker bindväv

En lös bindväv som har glest mellan sina fibrer i matrix

Mjuk och flexibel

Domineras av retakulära trådar(nät)

Finns främst i subcutis, underhuden

33

Beskriv Kollagenrik bindväv

Fast tät bindväv med mycket kollagena fibrer

Tåligare och mindre flexibel

Finns mellan skelett i senor och ledkapslar

34

Beskriv Gul elastisk bindväv?

Gul som elastin
Innehåller nästan uteslutande elastiska fibrer
Finns där vävnad behöver vara töjbar - T.ex Artärerna

35

Vad har Fettvävnad för funktion?

Specialutvecklad bindväv med stora mängder fettceller som specialiserat sig på att lagra fett

Har främst som uppgift att fungera som Energireserv
(fett innehåller mer energi än kolhydrater)

Isolerande mot kyla

Finns främst i underhuden och runt organ i kroppen

36

Vad har Brosk för funktion?

Stödjevävnad med fast struktur
Innehåller rikligt med Kollagena trådar
Hjälper skelettben att glida friktionsfritt och minskar stötar

Har ingen egen blodtillförsel

37

Vad finns det för tre olika typer av brosk?

Hyalint brosk
Fibröst vitt brosk
Elastiskt brosk

38

Beskriv Hyalint brosk (vanligaste)

Blåaktigt/genomskinligt brosk som framförallt finns i ledytor
-Näsa
-Struphuvud

Elastiska, friktionsdämpande egenskaper
(fiberfattigt)

39

Beskriv Fibröst brosk

Kollagenrikt
Belastningståligt

Tex
Diskarna mellan ryggradens kotor

40

Beskriv Elastiskt brosk

Innehåller mer elastin än kollagen
Tex Öronen