Anatomi 3 Ämnesomsättning Flashcards Preview

Anatomi > Anatomi 3 Ämnesomsättning > Flashcards

Flashcards in Anatomi 3 Ämnesomsättning Deck (39):
1

Vad menar man med Metabolism?

Alla de kemiska reaktioner som sker inuti kroppens cellen

2

Var i cellen sker metabolismen?

I cellernas cytoplasma

3

I vilka två delar delar man upp ämnesomsättningen?

Katabolism och Anabolism

4

Vad sker under Katabolism?

Cellerna bryter ner komplexa substanser (kolhydrater,fetter,proteiner)
- Energi utvinns

5

Vad sker under Anabolism?

Kroppen underhåller och bygger upp sig själv
-Använder sig av de nedbrutna kemiska föreningar som uppkommer under ämnesomsättningen och snickrar ihop de celler vi bygger vävnader av

-Viktigaste exemplet på anabolism är proteinsyntesen

-Energikrävande (använder den energi som upp kommer vid de Katabola processerna)

6

Vad är Basalmetabolismen?

Grundämnesomsättningen hos enskild individ som utgörs av det energibehov en person har i fysisk och psykisk vila

-Den energi som går åt för att hålla kroppen varm och driva grundläggande funktioner

7

Vad händer ifall vi får i oss mer energi än vad basalomsättningen kräver?

Lagras som Depåfett

8

Vilket ämne krävs för att sätta igång oxidationer av de närningsämnen vi får i oss via kosten i cellerna?

Syre

9

I vilken organell sker energiproduktionen?

Mitokondrien

10

Vilken formel har citronsyrasykeln i Aerob energiproduktion?

Glykos + Syre = Energi (38 ATP-Molekyler) + Vatten + Koldioxid

11

Vilket näringsämne är kroppens primära bränsle?

Kolhydrater (glykos)

12

När sker Anaerob energiproduktion?

-När blodet inte hinner leverera tillräckligt syre till cellerna (icke luftberoende)

Tex. när vi springer

Klyver glykosmolekylen i två delar, bildar mjölksyra ist för koldioxid

Kroppen får då en "syreskuld" då den måste göra sig av med mjölsyran - därför man flåsar efter luft

13

Vilka är kroppens tre energidepåer?

ATP =kortvarig depå av direkt användbar energi

Glykogen (lagrad form av glykos) = lagras i lever, och skelettmuskler tills vi behöver energi då den bryts den ner till glykos igen
"energi mellan måltiderna"

Fett - ifall tillgången på socker inte räcker till
Mer långsiktigt

14

Vad är ett annat ord för Glykos?

Blodsocker

15

Vad är en Enzym?

Ämne som påskyndar en process utan att själv förbrukas, kallas i kroppen för en biokatalysator

16

Vilka är de tre närningsämnen som vi kan omsätta till energi och används föra anabola processer?

Kolhydrater
Proteiner
Fetter

17

Vad har kolhydrater för två viktiga funktioner i vår kropp?

Fördelen att kunna lagra energi
Kostfibrer - (kan ej smältas) men är viktiga för hälsan

18

Hur tar sig kolhydraterna till cellerna?

Via blodet i form av glykos (blodsocker)

19

Vad är GI (glykemiskt index) ett mått på?

Blodsockerhöjning efter intag

20

Vad ger snabba kolhydrater för effekt på blodsockerhöjningen? (GI)

Snabb höjning (kroppen frisätter snabbt insulin för att öka cellernas närningsupptag och på så vis reglera blodsockernivån)

21

Krävs det mycker eller lite insulin vid intag av långsamma kolhydrater?

Lite. ju långsammare blodsockret stiger desto mindre insulin krävs för att hålla blodsockret i schack

22

Vilken hormon reglerar cellernas upptag av glykos?

Insulin

23

Vad reglerar cellernas upptag av glykos?

Hormoner, framför allt insulin

24

Vad är protein uppbyggt av?

Aminosyror

25

Hur bryts Proteiner ner i kroppen?

Bryts ner till aminosyror i matspjälkningen som i sin tur pusslas ihop till nya, kroppsegna proteiner

26

Vad i cellen är det som avgör hur aminosyrorna ska sitta i produktionen av protein?

DNA

27

Hur många aminosyror fungerar som "byggstenar" och hur många av dom är "essentiella" som kroppen ej kan få i sig via maten?

20 stycken olika aminosyror
varav 8 essentiella (livsnödvändiga) som kroppen ej kan bilda själv utan som vi istället måste få i oss via kosten

28

Vad är Proteinets primära uppgift?

Att bygga upp andra proteiner så som muskler och vävnader

29

Vilka ämnen bildas i nedbrytning av protein?

Vatten+Koldioxid+Urea

30

Hur många gram protein är dyngsbehovet i snitt för en vixen?

0,8 gram

31

Vad är det mest energirika närningsämnet?

Fetter

32

Vad är Fettets primära uppgift?

Källa till energi (lager på energi)

33

Vilka viktiga former av fetter finns i kroppen?

Triglyserider
-"vanligt" fett
-vegitabiliskt produkter som smör, margarin, vegitabiliska oljor
- Består av trevärdiga alkoholen glyserol och

Fettsyror
-bygger upp triglycerider
-Mättade, omättade

Fosfollipider
-Bygger upp cellmembranen

-Kolesterol (sterol)
kroppen använder sig av Kolesterol för att kunna producera hormoner och D-vitamin (framför allt i levern)

34

Vad är skillnaden på mättade fetter och omättade fetter?
Ge

Mättade fetter innehåller inga dubbelbindingar
(animalsika produkter)
-Kött
-Feta mjölkprodukter
-Smör
-Ost

Omättade fetter innehåller en eller flera dubbelbindingar
(vegitabiliska produketer)
-Olivolja
-Avokado
-Nötter

Fleromättade
(som vi måste få i oss via maten)
-Omega3
-Omega 6

35

Vad är skillnaden på det onda och det goda kolesterolet?

LDL- det onda kolesterolet med LÄGRE densitet

HDL- det goda kolesterolet med HÖGRE densitet

36

Nämn några essentiella Mineraler som kroppen behöver i mindre mängder?(oorganiska)

Natrium/Kalim
Kalcium
Järn

37

Vad har Natrium/Kalium för funktioner i kroppen?

-Vätske- och saltbalansen i cellen (Natriumjoner/Kaliumjoner)
-Natrium/Kaliumpumpen

38

Vad har Kalcium(kalk) för funktion i kroppen?

-Finns 99% i skelettet
-Viktig för att blodet inte ska koagulera, nerver och muskler
-krävs D-vitamin för att Kalcium ska kunna tas upp av tarmen

39

Vad har järn för funktioner i kroppen?

-Transportera syre
-Produscerar röda blodceller