Anatomi 5 Muskler Flashcards Preview

Anatomi > Anatomi 5 Muskler > Flashcards

Flashcards in Anatomi 5 Muskler Deck (16):
1

Vad har musklerna för uppgift?

Att genom sin kontraktionsförmåga möjliggöra rörelser

2

Genom vilka två elekrokemiska aktiviteter i muskeln skapar rörelse?

Kontraktion
Relaxion

3

Vilka delar är en muskel uppbyggd av?

Sena - Muskelbuk - Sena

4

Vilka tre typer av muskler finns det i kroppen?

-Tvärstrimmigt skelettmuskulatur
-Glatt muskulatur
-Hjärtmuskulatur

5

Beskriv Tvärstrimmig Skelettmuskulatur

- Tydligt tvärstrimmig
(väl uppradade fibriller med proteinerna aktin och myosin)
- Viljestyrt

6

Beskriv hur muskelkontraktionen går till (tre steg)
"sliding filament theory"

- Nervinpuls når muskelcellen och en urladdning sker
- Kalcium frisätts i muskelcellen och aktiverar Aktinet att glida över myosinet
-Skapar Kontraktion

7

Vad krävs för att förskjutningen av filament ska kunna uppstå?

Energi (ATP) och Keratinfosfat

8

Vad har muskelcellerna rikligt med för organeller för att kunna frigöra tillräckligt med energi som krävs för muskelkontraktionerna?

Rikligt med Mitokondrier

9

Vad kallas muskeln grundspänning?

Tonus

10

Vad kallas det då men ökar volymen på muskelfibrerna med hjälp av träning?

Hypertrofi

11

Vad kallas det när vi inte använder en muskel så den förtvinas?

Atrofi

12

Vilken form av muskler har en sprinter vs en långdistsnslöpare?

Sprinter - Vita, snabba, exlusiva

Långdistans - Röda, Långsamma, Uthålliga, fler blodkärl

13

Vad är muskeln Ursprung/Fäste?

Ursprung - Den proximala fästpunkten (närmast centrum)

Fäste - Distala färstpunkten (längre bort från centrum)

14

Vilka fyra olika muskelspänningar finns det?

Agonister/Synergister
-Flera muskler hjälps åt

Antagonister
- När den ena muskeln spänns så sträcks den motsatta muskeln ut/slappnar av (biceps/triseps)

Isomertrisk
-Enbart ökad muskelspänning utan rörelse

Isotonisk
- Konstant spänning i muskeln medan muskeln förkortas och skapar rörelse

15

Beskriv Glatt muskulatur

Ge 5 exempel

-Styrs av det autonoma delen av nervsystemet
- Spolformade celler
-Mycket långsam och uthållig
-Peristaltiska "kontraktionsvågor"

tex
-Tarmväggen
-Urinblåsan
-Livmodern
-Luftrören
-Blodkärlsväggar

16

Beskriv Hjärtmuskulaturen

-Tredimensionellt tvärstrimmigt fibernätverk
-Behöver inga nervinpulser för att kontraheras (utpräglat automatiskt)
- Styrs av eget Retledningssystem som ger upphov till impulser och kontraktioner
- Lång vilofas mellan kontraktionerna vilket hjärtat inte kan få krampartad kontraktion