Anatomi 4 Skelettet Flashcards Preview

Anatomi > Anatomi 4 Skelettet > Flashcards

Flashcards in Anatomi 4 Skelettet Deck (32):
1

Hur många ben finns det i kroppen?

206

2

Vad är kroppen minsta/största ben?

Stigbygeln i örat
Lårbenet/femur

3

Vad har skelettet för funktioner?

Kroppens stomme och ger stadga och skydd för kroppens inre organ

Ursprung och fäste för muskler

Vårat viktigaste förråd av kalcium

4

Var bildas blodet?

I den röda benmärgen

5

Vilken vitamin måste finnas tillgängligt för vårat upptag av Kalcium?

D-vitamin

6

Vilka två sjukdomar kan uppkomma vid Kalciumbrist? hos barn/hos vuxna

Rakitis (barn)
Osteoporos(Vuxna)

7

Vilket ämne är det som get skelettet des hårdhet?

Kalciumfosfat

8

Vilka olika celltyper finns det i banvävnaden?

Osteocyter - bygger upp
Osteoklaster - bryter ner
Osteocyter - ser till att benvävnaden sköter sina funktioner

9

Vad är ett annat ord för benskörhet?

Osteoporos

10

Vilka två strukturer kan benvävnad ha?

Kompakt

Spongiöst

11

Vad heter den blodkärlsrika benhinna där muskler och ledband fäster som omger benet?

Periost

12

Vad finns centralt inuti vissa ben?

Benmärg (antingen röd eller gul)

13

Vad sker i den röda benmärgen?

Produktion av röda och vita blodkroppar (blodplättar)
Kroppens blodbildande organ

14

Vilken vävnad utgår de flesta av våra ben ifrån?

Brosk (blir hårt av inlagring av kalcium)

15

Vad kallas den process då skelettbrosket omvandlas till ben genom inlagring av kalcium?

Ossifikation

16

Vad är själv benet uppdelat i för delar? (de två ändarna och den centrala delen)

Epifys - Diafys - Epifys

17

Vad kallas tillväxtzonen mellan Diafys och Epifyser?

Epifysplattan

18

Vad heter kotpelaren på latin?

Columna Vertebralis

19

Vad kallas nackkotorna och hur många finns det?

Cervikalkotor (C1-C7)

C1-Atlas
C2-Axis

20

Vad kallas bröstkotorna och hur många finns det?

Thorakalkotor (Th1-TH12)

21

Vad kallas ländkotorna och hur många finns det?

Lumbalkotor (L1-L5)

22

Vad kallas korsbenet?

Sacrum

23

Vad kallas svansbenet?

Coccyx

24

Vad kallas den förändring i ryggraden då ryggraden svänger utåt (Kutrygg)?

Kyfos

25

Vad kallasden förändring i ryggraden då den svänger inåt (svank)?

Lordos

26

Vad kallas den förändring i ryggraden då den svänger i sidled?

Scolios

27

Vad kallas de bindvävsband som håller ihop ryggradens kotor?

Ligament

28

Vad kallas de broskskivor som finns mellan kotorna?

Diskar

29

Vilka två ben utgör tillsammans skuldergördeln? (kulled)

Skulderbladet (Scapula)
Överarmsbenet (Humerus)

30

Hur många Karpalben finns det i handen?

8 st

31

Hur många Metakarpalben finns det i handen?

5 st

32

Hur många falanger finns det i handen?

14 st