Autakoidy purynowe i gazowe Flashcards Preview

Farmakologia > Autakoidy purynowe i gazowe > Flashcards

Flashcards in Autakoidy purynowe i gazowe Deck (10):
1

Adenozyna- receptory, stosowanie

lek antyarytmiczny
A1- spadek cAMP
A2- wzrost cAMP
AMINOFILINA- inhibicja fosfodiesterazy i blokowanie rec A1- rozkurcz

2

Dipirydamol

blokada transportera adenozyny
zwiększenie jej stężenia przy najczyniach krwionośnych
leczenie chorób krążenia CSN
nieselktywny inhibitor fosfodiesterazy- ziweksza cAMP w płytkach

3

ATP, ADP

P2Y1- Gq-PLC-Ca2+ inicjacja agregacji płytek
P2Y12- Gi-hamowanie cyklazy-spadek cAMP (TIENOPIRYDYNY) dalsza część agregacji
P2X1- kanał Ca2+- zmiana kształtu płytek

4

Tiklopidyna, Klopidogrel

Tienopirydyny
selektywnie i nieodwracalnie łączą się z P2Y12
wydłuzenie czasu krwawienia, hamowanie agregację, opóźnienie obkurczenia skrzepu
właściwym lekiem jest metabolit powstający w wątrobie porzez CYP
upośledzenie aktywacji kompleksu GPIIb/IIIa- rec. fibrynogenu
długo działają- nawet kilka dni po podaniu
ujawniają działanie po 3-5 dniach, KLOPIFDOGREL po kilku godzinach
Powiklania tiklopidyny- plamica małoplytkowa TTP z. Moschowitza

5

Dział. niepożądane klopidogrelu

neutropenia, krwawienie z PP, krwotok śródczaszkowy,hematuria, krwotok w miejscu podania leku
działanie może odwrócić przetoczenie masy płytkowej

6

Prasugrel

lepsza farmakokinetyka niż klopidogrelu tienopirydyna

7

Elinogrel

dożylna i doustna postać
stany nagłe w kardiologii i pracowania hemodynaminczna
tienopirydyna

8

Kangrelor

analog ATP
działą krótko
dożylnie

9

Tykagrelor

odwracalny antagonista rec P2Y12
bezpośrednio działa a nie metabolit
szybszy i skuteczniejszy od klopidogrelu

10

NO

tlenek azotu
wolny rodnik, niepotrzebny receptor do przejścia przez błonę
powstaje z L-argininy poprzez NOS
izoformy NOS
1. cNOS-