Bildning av extremiteter (efter paus)✓ Flashcards

1
Q

börjar på slide 24

A

benknopp, som är en utväxt från kroppsväggen

  • somatiska plattan
  • lateralt mesoderm
  • somatiska bladet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

innan somatiska bladet har blivit bukvägg upp mot resten av kroppen, somatiska plattan

A

kolla PP bild, somatiska plattan är utskottet på vänster sida, det prickiga (to co dansi pytala na lecture)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

vad menas med att mesodermal broskmall i extremiteterna ossifieras?

A

mesodermet som finns inne i utväxande kroppen kondenserar –> extremiteternas ben bildas då (endokondral benbildning).

laterala mesodermet som följer med ut kommer klumpa ihop sig

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Extremiteternas muskler kommer från?

A
Extremiteternas muskler kommer från
paraxialt
mesoderm --> 
somiter--> blir
dermamyotom --> blir
muskelanlag som vandrar ut i extremiteten
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

benbildning,

-direkt och indirekt förklara?

A

endokondral ossifiering/indirekt benbildning
- det bildas först en mall av brosk o sen omvandlas broskcellerna och det ger upphov till celler och ossifieras. Som ryggradens ben, först bildas broskmall för kotorna som sen ossifieras det. annat exempel är extremiteterna ben.

Direkt benbildning/intramembranös (dermal) ossifiering
- epitelial struktur som blir ben direkt. Skallen bildar ben direkt, käken, nyckelben m fl.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hur sker dermatomens utbredning i extremiteterna?

Varför finns det en koppling mellan vissa nerver och underhudssegment?

A

Dermis i extremiteterna kommer från ffa lokalt mesoderm som “fyller på” det paraxialt deriverade dermatomerna när extremiteterna växer.

Dermatomerna i extremiteterna blir vridna då benen och armarna vrids in.

Både myotom celler som vandrar in men även dermatom. Därav har vi en koppling. Nervrot hänger med, därav bevaras koppling mellan vissa nerver och underhudssegment

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

vart kommer knoppen för muskelanlagen för armarna att finnas?

A

C4-C8, T1

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad startar extremitetsbildningen?

A

FGF10 från “sidoplattan” startar extremitetsbildningen.

Det produceras i sidoplattan och del av det intermediära mesodermet.

FGF10 kommer inducera bildningen av apikala ektodermlisten AER i ytektodermet. Bildningen av AER (apikala ektodermlisten) stimulerar utväxten av extremitetsknoppen.

cellerna blir känsliga för morfogenet FGF

  • stimulerar utvandring av dermatomcellerna
  • påverkar levern
  • mycket mer…
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

vad är första steget av determination?

A

första steget av determination är commitment

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

vad sker när FGF10 saknas?

A

Bland annat fingermissbildning. Fel/missbildning i extremiteterna.

LADD (lacrimo-auriculo-dento-digital)-syndromet orsakas av
mutationer i bla FGF10 eller i FGF-receptor gener. Fingermissbildning

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

vad är FGF med och inducerar? med hjälp av..?

A

FGF inducerar bildning av endoderm listen, hoxgener är med och styr här

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

hur många FGF receptorer finns det?

A

finns fyra st FGF receptorer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

FGF8 o 10 har likande funktion, men vad gör de exakt?

A

FGF10 inducerar FGF8 sköter resten sen

så FGF-8 uttryck induceras av FGF-10 i AER (apikal ektodermlisten/ridge)

FGF8 kommer göra att proliferationen och förlängningen av extremiteterna drivs på

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

vad kommer FGF8 göra?

A

FGF8

kommer göra att proliferationen och förlängningen av extremiteterna drivs på

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

listen har egentligen ingenting med identiteten att göra. Tar man bort den så kommer extremiteterna inte fortsätta växa
detta visar hur FGF är med och driver

A

Apikala ektodermlisten (AER) stimulerar knoppens och extremitetens utväxt

slide 41

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad stimulerar bildningen av AER (apikala ektodermlisten)?

Vad inducerar bildningen av AER

A

Bildningen av AER stimulerar utväxten av extremitetsknoppen.

FGF10

17
Q

Vad gör FGF10?

vart produceras det?

A

Den kommer inducera så att apikala ektodermlisten bildas, vilket i sin tur stimulerar till extremitetbildningen.

Det produceras i sidoplattan och delar av intermediära mesodermet.

18
Q

Vad händer om vi saknar FGF10

A

inga armar och ben, då bildningen av extremiteterna ej induceras. eller fingermissbildning vid mutationer i FGF10

19
Q

Vad gör morfogener?

A

det är de viktigaste embryonala signalerna och styr differentiering av olika celler eller vävnad - specifies fate of cells

20
Q

nämn några morfogener

A

TGF-ß familjen: (nodal, TGF-ß)

WNT’s
Wnt- inhibitorer

FGFs (Fibroblast growth factor familjen)

SHH (Sonic hedgehog)
- fingrar

RA (vitamin A-syra, retinylsyra)
- proximal identitet, nära deltoideus. Har vi för mycket kommer det bli obalans mellan RA och Fgfs, Shh o Wnts och det blir missbildning på fingrar t.ex

Notch-delta (cell kontakt behövs, lateral inhibition)

21
Q

Vad behöver vi för att kunna bilda extremiteterna och vad kommer bilda vår proximala identitet?

A

FGF8 i AER behövs för tillväxt av extremiteterna. Det aktiveras av FGF10.

Morfogenet retinylsyra (RA) från laterala mesodermet bidrar att
skapa proximal identitet (S). Når bara de proximala delarna när
extremiteten växer
22
Q

Vad är RA bra för (och dåligt)?

A

RA (retinylsyra) är ett morfogen som skapar proximal identitet- kommer från det laterala mesodermet

Om vi har för mycket RA så kan det bli obalans mellan wnts, fgfs och RA vilket gör att armen blir kortare, fel i den distala/rubbad distal identitet.

23
Q

Vilken sorts receptorer binder RA( retinylsyra)

A

nukleära receptorer (RER, RXR), (tyrosinkinas receptor tror jag också de kan kallas, men osäkert)

  • som är receptor
    och transkriptionsfaktor “i-ett”
24
Q

vart finns sonic hadgehog?

A

i ZPA, zone of polarising activity

25
Q

vad gör/är ZPA

A

det är zone of polarising activity som producerar morfogener bla. Shh.

Shh kommer binda till patched vilket leder till minskad nedbrytning av Gli (aktivator). Sker det mutation i Gli så kommer det utvecklas för många fingrar och tår t.ex

The zone of polarizing activity (ZPA) is an area of mesenchyme that contains signals which instruct the developing limb bud to form along the anterior/posterior axis. Limb bud is undifferentiated mesenchyme enclosed by an ectoderm covering. Eventually, the limb bud develops into bones, tendons, muscles and joints. Limb bud development relies not only on the ZPA, but also many different genes, signals, and a unique region of ectoderm called the apical ectodermal ridge (AER)

26
Q

Vad reglerar Shh uttryck?

A

HoxD13

27
Q

Vad skiljer armar och ben åt? (gen)

A

T-boxgenen
vi har olika hoxgener för armar och olika för ben

T-boxgenen Tbx5 bidrar till våra armar och

T-boxgenen Tbx4 bidrar till våra nedre extremiteter, ben

28
Q

Vad finns i ZPA?

A

Shh