urogenital systemets utveckling- njure ✓ Flashcards

1
Q

vad heter de två njursystem som finns under embrionalutvecklingen, vad är de för något/hur är de olika?

A

Finns två stycken njursystem
mesonefros- embrionala njuren
metanefros - den definitiva njuren

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

olika utförsgångar bildas, vilka bildas först? vilken dag?

A

dag 24:
Meonefros gången (wullfisk) bildas och kommer inducera bildningen av den embryonala njuren - mesonefros (v.4), knoppar som växer ut på mesonefrosgången.

Längst upp anläggs även pronefros allra först (som är ettcellkluster) men denna tillbakabildas snabbt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

kloak ger upphov till vad?

rektum och sinus urogenitalis

A

urinblåsa, urinledare (ureter) , urinrör (urethra)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

urkönsceller bildas de tillsammans med gonaderna? hur ser det ut?

A

bildas helt separat från gonaderna, gonaderna invarderas av urkönscellerna. Koloniserar gonaderna o tsm bildar dom urkönsceller, gonader och …

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

utveckling av njursystem

(osäkert vad jag menade)

Vilken vecka ligger saker och ting på plats?

A

vid gastrulationen v.3
sedan ligger det längst med axeln, så paraxiala mesodermet delas upp med somiter och när bukhålan bildas söker detta sig med ryggsidan… buktar sig ut …

parallelt med detta bildas metanefros.

igentligen är det utförsgångarna man får hålla reda på här

vid 10 veckor ligger saker och ting på plats, men det kommer fortsätta att utvecklas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

finns två dorsalaortor från början, vad händer sen?

A

sedan kommer en tillbaka utvecklas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

mesonefros

A

embrionala njuren

- fungerar som njure från v.4 då det anläggs fram till v.11-12

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

metanefros består av vad? bildas det av mesonefros eller separat?

A

bildas separat från den embrionala njuren (meonefros)

består både av knopp och kondenserat metanefrogen mesenchym som kommer direkt från den intermediära mesenchym.

både knopp och yttre mediärat mesoderm.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

vad innebär det när celler kondenseras?

A

när celler kondenseras klumpar de ihop sig, detta är ofta förstadiet till att de sedan bildar t.ex epitel.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

vad sker i mesonefros?

A

i mesonefros filtreras det blod och det samlas upp vätska som sedan rinner till sinus genitalis

bidrar till fostervattnet
- så fort fostret får en fungerade tarm kommer fostervattnet att sväljas och utsöndras och sväljas…

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

pronefros, vad sker med den?

A

igentligen är det kondensering av intermediärt mesoderm som, den kommer tillbakabildas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

mesonefros bildas?

A

v.4 och fungerar fram till vecka 11-12

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

metanefrogenet mesenchym kommer från? vad ger det upphov till?

A

kommer från kvarvarande intermediärt mesoderm, ger upphov till bland annat binjuren också

ur knoppen o kondenseringen bildas sen metanefros

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

definitiva njurens bildning, hur sker det?

A
en knopp (ureterknoppen), signalerar till mesenchym att det ska dra ihop sig/kondensera (Signalering för kondensering). 
Ureterknoppen sjuter in i metanefros och börjar bilda förgreningar. Vid varje förgrening bildas det cap mesenchym. 

cap mesenchym inducerar förgrening av ureterknoppen. Så den förgrenas ännu mer (recipok induktion)

i slutändan har vi njuren. På detta sätt bildas njurbäckenet, calyces, pelvis. Längst ut bildas nefronet.

vi har interaktioner mellan mössan och knoppen, men det bildas även en hel del vesiklar och vi börjar närma oss slutändan på strukturen då en kapsel bildas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

reciproka signaleringen, förklara

A

GDNF receptorer sitter på ureter knoppen

GDNF inducerar bildningen av ureterknoppen. Har vi ingen GDNF receptor så sker ingen reciprok induktion och njurens utveckling avstannar.

Ret är nödvändig för att induktionen ska bildas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Kloaken är?

A

gemensamma rectum och sinus urogenitalis

17
Q

vart kommer urinblåsan och urinröret från?

A

urinblåsa och urinröret kommer från urogenitalis

18
Q

perineum

A

bäckenbotten

separerar rectum från blivande vagina (därför är det prominent i kvinnligt kön)

19
Q

ureter

A

urinledare

20
Q

vad härstammar njurarna, gonaderna och dess utförsgångar från?

A

intermediärt mesoderm

21
Q

Vad bildas urogenitallisten från?

A

intermediärt mesoderm

först anläggs mesonefrosgången och primitiv njure (pronefros)

22
Q

Beskriv njurens utveckling i 7 steg

A
  1. Mesonefrosgången bildas från intermediärt mesoderm och ansluter neråt mot urogenital sinus
  2. förnjure - pronefros (några celllungor 7-10)
  3. Embryonala njuren; mesonefros bildas
  4. det bildas en knopp saccralt på mesonefrosgången (kommer bilda ureter)
  5. Metanefros - definitiva njuren, induceras av knoppen som bildar ureter (knoppen sjuts alltså in i metanefros som är sin egen struktur ur metanefrogent mesenchym)
  6. njurarna vandrar upp, positioneras
  7. njurarna (re) vaskuliseras
23
Q

När bildas mesonefros och hur länge är den i funktion?

A

v. 4 bildas mesonefros, ur mesonefrosgången

fungerar fram till v. 12 (då tar metanefros över)

24
Q

När blir metanefros fungerande?

A

v. 11-12 (mesonefros slutar vara fungerande då)

25
Q

vad bildas metanefros ut?

A

ureterknopp

metanefrogent mesenchym

26
Q

vad är reciprok induktion? ge exempel på en

vad bildas på detta sätt?

A

cap mesenchym längst ut på ureter knoppen inducerar förgrening av ureterknoppen. Så den förgrenas ännu mer detta är reciprok induktion och bildar pelvis, njurbäckenet och calyces bl.a på detta sätt

27
Q

vad gör GDNF och vad händer ifall vi saknar GDNF receptor?

A

Glial- celllineDerived Factor (GDNF) inducerar bildningen av ureterknoppen.

Har vi ingen GDNF receptor så sker ingen reciprok induktion och njurens utveckling avstannar.

28
Q

Varför är Wnt viktigt för njurutvecklingen?

A

Wnt9b, Wnt4 reglerar bildningen av njurtubuli ur nefrogent mesenchym och fortsatt bildning av nefroner

De reglerar både MET och EMT