bildning av extremiteterna och positions och identitets information ✓ Flashcards

1
Q

vad har med har med homeotisk transformation att göra ?

A

hoxgener, de är identitetsbestämmande gener som kan reglera identiteten i delar av eller hela segment.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

hoxgener - har med vad att göra? (kort)

A

har med homeotisk transformation att göra.

Homeotiska gener är transkribtionsfaktorer som reglerar andra gener vilket till slut leder till etableringen av identiteten hos ett segment.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

zone of polarizing activity

A

gör att armar och ben inte ser lika ut, även fast de kommer från samma extremitetsknopp

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

zone of polarizing activity (ZPA)

A

gör att armar och ben inte ser lika ut, även fast de kommer från samma extremitetsknopp. Shh

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

positions och identitesinformation

A

mönster av celldeterminering och celldifferentiering i embryot ger kroppsplanen
- börjar i embriogrodens mösterbildning, morfogener påverkar här. Där finns det dessa hoxgener

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

homeotiska mutanter

A

har byte av identitet hos del av eller helt segment i embryots eller vuxna individens kropp
förändrar man med en mutation i början av utvecklingen kan man helt byta ett system. Som en banan fluga som har svängklubbor istället för extra vingpar medan dess mutant har två vingpar o ingen svängklubba (svängklubban blir ett vingpar) ultrabitorax, bakre mellankroppssegment blir samma som mittre mellankroppssegment hos en normal bananfluga.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

hoxgener har en domän som binder DNA. Denna kallas för?

A

homeo-box

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

handen bild - mutation i genen HoxD13

A

identitetsbyte hos metacarpalia har byts från normal metacarpalia identitet till carpalia identitet. Så vi kan få identitetsbyten, så som bananflugan.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

hur många hox-gener har däggdjur?

A

Däggdjur har c:a 38 Hox gener som ligger i fyra olika

gengrupper med 9-13 Hox-gener per grupp

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

hur kallas hox grupperna hos dägdjur?

A

Grupperna kallas HoxA, HoxB, HoxC och HoxD
(Hox-gene ”clusters”)

  • Exempel – HoxA1, HoxA2, HoxB1 etc.
  • Hox gener från olika arter är mycket lika även mellan avlägset besläktade arter så som bananfluga och mus/människa.

• Generna uttrycks också på liknande sätt främst under
utvecklingen

• Evolutionärt konserverade gener

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

kaudalisering innebär? vad gör man då?

A

identiteten blir mer åt svanshållet när vi lägger till uttrycket vid
homeotisk transformering

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

vad är vildtyp?

A

den naturligt förekommande varianten av generna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

paraloger

A

betyder att det finns i samma gen likartade kopior. = Liknande kopior i samma gen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

bananflugan har en grupp och vi har 4 grupper hur har detta skett?

A

vårt genom är två på varandra helt.. .. genom duplikationer.

hela genomet har dublicerats och sedan duplicerats ännu en gång. Hela vårt genom är resultat av 4 kopior, dessa finns kvar av 4 genkluster. Två stycken på varandra genomduplikationer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad är transkribtionsfaktorer?

A

protein som reglerar geners aktivitet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

vad är/gör homeotiska gener?

A

Homeotiska gener är transkribtionsfaktorer (kallas Hox-gener) som reglerar andra gener (andra transkribtionsfaktorer) vilket efter många komplexa steg leder till etableringen av identiteten hos ett segment. De reglerar alltså delar av eller hela segment.

Beroende på om den homeotiska transkribtionsfaktorn uttrycks eller ej kommer följande skeenden att påverkas/läggas om (tänk som tågrälsar)

17
Q

hur många hox gener har däggdjur?

A

vi har 38 hoxgener som ligger i fyra olika gengrupper (HoxA1, HoxA2 osv)

18
Q

Hoxgenerna har olika kombinationer, varför hur spelar detta roll?

A

Olika Hoxgener har olika främre gränser och olika kombinationer av hoxgener i olika delar av embryot kommer leda till identiteten av de olika segment.

Mönster och kombination av Hoxgenuttrycket styr identiteten hos bla.
sklerotomen som bidrar till kotorna.

19
Q

Vad skulle ske om man ändrar i hoxgener? eller gör en hoxgen- knockout

A

Hoxgener styr bildning av de olika segment, skulle vi ändra hoxgenerna kommer segmenten byta identitet.

Till exempel så uttrcyks ektoderm, mesoderm och endoderm beroende på vilken position olika kombinationer av hox-gener.