urogenital systemets utveckling (efter paus)- urinblåsa, genitalia ✓ Flashcards

1
Q

binjurarna är ett ..(?). organ

A

neuroendokrint organ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

från innan paus, frågade honom hur det funkar med embrionala och definitiva njurar på pausen

A

det bildas en knopp längst med den embrionala njuren, denna knopp kommer sedan att utvecklas till den definitiva njuren. medan den embrionala mesonefriska njuren blir genitalgångarna för killen. Den embrionala njuren fungerar bara som njure de första 10-12 veckorna.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

urkönscellerna, vart ligger de först och vad sker när gonaderna har börjat utvecklas v. 5-7?

A

ligger vid gulesäcksväggen, har sin nish där.

När gonaderna har börjat utvecklas så varndrar urkönscellerna tillbaka in via dorsala mesenteriet och koloniserar genitallisten (del av urogenitallisten)

De koloniserar könslisten.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

mesonefros bidrar till?

A

bidrar till bitestikeln,

Löper ner nedanför urinblåsan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

pungen bildas från

A

labioscrotalveck

motsvarande de yttre blygläppar (labia majora) hos kvinnan, hos killen dras de ner o blir till pung.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

vad är chryptorchism?

A

när testiklarna ej ligger i pungen, testikeln vandrar ej ner (utebliven testikel nedvandring)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

i frånvaro av testosteron

A

i frånvaro av testosteron kommer både mesonefros- och mesonefrosgången tillbakabildas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

vad blir genitaltuberkel? (tubernaculum genitale)

A

glans klitoris respektive glans penis

klitoris är ärtstor, medan penis växer till sig och blir större

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

vilket groddblad kommer sinus urogenitalis ifrån och vad anläggs det ifrån?

vad kommer komma från sinus urogenitalis?

A

från edodermet
anläggs från allantois

Sinus urogenitalis är endodermal och anläggs från allantois

Urinblåsan och urinröret kommer från sinus urogenitalis

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad kommer urinblåsa och urinröret ifrån?

A

från sinus urogenitalis som är endodermal och anläggs från allantois

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

vad gör urorektalseptum?

A

Urorektalseptum växer ner och delar upp kloaken i sinus urogenitalis och anorektalkanalen

Det ger även perineum (bäckenbotten) som utgör mellangården i vulvan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Både mesonefrosgången och uretern kommer att inkorporeras i urinblåsans bakre vägg, vad kommer de bilda?

A

Gångarna kommer re-positioneras och växer sedan ihop för att bilda trigonen. Mesonefrosgångens anslutning kommer hamna i den nedre delen av den blivande blåsan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vart bildas njurarna och När kommer njurarna vandra upp därifrån?

A

metanefros bildas i sakralregionen (bäckenet) och kommer vandra till sin lumbala position v.6-9

-ureter kommer förlängas och det sker revaskularisering från dorsalaorta.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

vad kommer binjurarna ifrån?

  • dess medulla
  • dess cortex
A

Medullan: neurallisten
Cortex: intermesiärt mesoderm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

När sker utvandring av urkönscellerna? (germatocyterna)

A

strax före eller i samband med gastrulationen

dess ursprung är: epiblasten

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

vart kommer urkönscellerna vandra ut v. 3-7

A

till gulesäckens vägg, detta sker strax före eller i samband med gastrulationen.

de vandar sedan från gulesäkcken in via dorsala mesenteriet och koloniserar genitallisten

17
Q

vad bildas gonaderna ur, vilka celler?

A

gonaderna bildas ur genitalistens celler och urkönscellerna

18
Q

vilken gång bildas först mesonefrosgången eller paramesonefrosgången?

A

mesonefrosgången bildas först, sedan anläggs paramesonefrosgången (müllerska)

En ny utförsgång
anläggs utanför
mesonefrosgången:
Müllerska gången.

19
Q

förklara gonadernas tidiga utveckling hos kvinnan, vilken vecka?

A

v. 6
somatiska stödjeceller kommer att samverka med urkönscellerna.

Kortikala könsträngar kommer utvecklas och somatiska celler ger oss bl.a follikelceller. Follikelcellerna kommer omsluta de blivande oocyterna.

20
Q

Vad ger oss follikelceller (kvinna)

A

somatiska celler ger oss bl.a follikelceller

21
Q

Förklara gonadernas tidiga utveckling hos mannen, vilken vecka?

A

v. 6
somatiska stödjeceller kommer att samverka med urkönscellerna.

Medullära könssträngar utvecklas och de somatiska cellerna ger bland annat sertoliceller

22
Q

vilket kön utvecklas medullära könssträngar och vilket kortikala?

A

man - medullära

kvinna - kortikala

23
Q

Vad ger oss de somatiska cellerna hos man, resp kvinna? (nämn 1 ex var)

A

man: sertoliceller
kvinna: follikelceller

24
Q

hur långt varar indifferent stadium mellan man och kvinna?

A

första 6 veckorna

sedan kommer konssträngerna i gonaderna att anläggas

25
Q

vilken familj tillhör AMH?

A

hormon/tillväxtfaktor som tillhör TGF-beta superfamiljen

bildas ur sertolicellerna

26
Q

vad får mullerska gången att degenerera?

och vad är det som producerar detta

A

AMH som produceras av sertoliceller

27
Q

Förklara den tidiga testis utvecklingen

  • vad gör att det blir testis?
  • vad händer?
  • vad ger mesonefrosgången?
A

Ifall vi har en Y kromosom så finns SRY genen. SRY genen kommer göra så att könsbestämmande transkribtionsfaktorer börjar verka. Sertoliceller kommer bildas och producera AMH som tillbakabildar paramesonefros. Sertolicellerna kommer även omsluta urkönscellerna och ge spermatogonierna som placeras i seminiforous tubuli (sädeskanaler).

Bindvävscellerna som finns mellan tubuli seminiferi kommmer bilda leydigceller som kommer producera testosteron.

Mesonefrosgången ger
vas deferens (sädesledaren) och epididymis (bitestikel) samt sädesblåsan
28
Q

hur sker testiklarnas nedsänkning i pungen?

A

nedvandringen av testiklarna kommer ske via inguinalkanalen

Testiklarna kommer dras ned i labioscrotalvecken genom att ligament gubernaculum förkortas

29
Q

vad bildas pungen av?

A

labioscrotalveck

30
Q

Vad är mesodermalt och vad är endodermalt?

  • Urinblåsan, allantois, prostata och uretra (urinrör) är …

Ureter, sädesledare och sädesblåsa är …

A
  • endodermala
  • mesodermala

urinblåsa, allantois, prostata och uretra är endodermala

ureter, vas deferens och sädesblåsa är mesodermala då de kommer från mesonefrosgången

31
Q

beskriv ovariets utveckling, kvinnans inre genitalia utveckling

A

Ingen SRY gen gör så gonader blir ovarier och de mesonefriska gångarna tillbakabildas (då det inte finns leydigceller och med det testosteron) .

Ovarierna kommer få kortikala könssträngar (ovariebarken) och oogonier omsluts av follikelceller.

Follikelcellerna utvecklas sedan till primära folliklar med primära oocyter som påbörjar meos redan under fostertiden.

Den mullerska gången kommer kvarstå och utvecklas till äggledar, uterus och delar av vagina.

32
Q

vad är hymen?

A

även kallas mödomshinna eller slidkrans som är en hinna vid öppningen av vagina vilken försvinner vid eller innan födelsen

33
Q

ovarie och inre genitalia är bildade retroperitonealt, vad innebär detta?

A

Ovarierna är fästa i ligament (uppåt med suspensoriskt ligament, och nedåt med runda ligamentet, gubernaculum)

De är bildade bakom bukhinnan men kommer positioneras i buken i ett bukhinneveck (kommer omvandlas till ligament) därav heter det retroperitonealt, då det en gång var bakom bukhinnan.

34
Q

vad blir gubernaculums derivat? hos kvinnan/man

A

ovarie ligament
runda ligamentet av uterus

man: den kommer hjälpa vid migration av testis

35
Q

för yttre genitalia kolla ToD häfte! (baksida, med ritningar)

A

för yttre genitalia kolla ToD häfte!