Bioetyka Flashcards Preview

LEK > Bioetyka > Flashcards

Flashcards in Bioetyka Deck (11)
Loading flashcards...
0

Kodeks norymberski

Pierwszy dokument regulujacy warunki dopuszczalnosci eksperymentow na czlowieku
1947

1

Deklaracja genewska

1948
Wspolczesna wersja przysiegi hipokratesa

-poswiecenie zycia sluzbie ludzkkosci
-uczynienie zdrowia chorego swoja glowna troska
-niedopuszczenie by uprzedzenia wplywaly na wykonywanie obowiazkow
- okazywanie najwiekszego respectu zyciu ludzkiemu w cheili poczecia

2

Deklaracja helsinska

1964
Sposob prowadzenia badan biomedycznych na ludziach

3

Deklaracja z sydney

1968
Problematyka umierania

4

Deklaracja z oslo

1970
Aborcja

5

Deklaracja z lizbony

1981
Koncentruje sie na prawach pacjenta

6

Deklaracja z tokio

1975
Tortury

7

Deklaracja hawajska

1977
Etyka w psychiatrii

8

Deklaracja z wenecji

1983
Poniwnie stwierdza sie ze obowiazkiem lekarza jest niesienie ulgi w cierpieniu oraz leczenie

9

Konwencja bioetyczna

Konwencja o ochronie praw czlowieka i godnosci ludzkiej wobec zastosowan biologii i medycyny

Tzw europejska konwencja bioetyczna przyjeta przez komitet ministrow rady europy 19.11.1996

10

Kodeks etyki lekarskiej- przez kogo uchwalone, kiedy?

Tekst jednolity z dnia 2 stycznia 2004 r zawierajacy zmiany uchwalone w dniu 20 wrzesnia 2003 r. Przez Nadzwyczjny VII Krajowy zjazd Lekarzy