Medycyna Ratunkowa Flashcards Preview

LEK > Medycyna Ratunkowa > Flashcards

Flashcards in Medycyna Ratunkowa Deck (11)
Loading flashcards...
1

utonięcie

uduszenie na skutek zamknięcia dróg oddechowych cieczą

2

podtopienie

epizod tonięcia nie zakończony bezpośrednio śmiercią

3

utonięcie wtórne

zgon w ciągu kilku dni po epizodzie tonięcia

4

gwałtowna reakcja zanurzeniowa

zgon na skutek nagłego zanurzenia się w zimnej wodzie

5

utopienie

śmierć w wodzie (utopienie) - nagły zgon podczas przebywania w wodzie wywołany zaostrzeniem istniejącej choroby (gł. ukł. krążenia)

6

ZESPÓŁ POPODTOPIENIOWY

ARDS, które rozwija się do 72h od podtopienia

7

Okresy tonięcia

Okres świadomego oporu – intensywne paniczne ruchy, wstrzymanie oddechu (maks. 2-3 min.), połykanie wody, zachłyśnięcie wodą, wymioty
Okres wydatnych ruchów oddechowych – 1-3 min., utrata przytomności
Okres drgawek – 1 – 1,5 min. Drgawki toniczno- kloniczne, arefleksja, zamartwica
Okres oddechów końcowych 30-50 sek i bezdech
Zatrzymanie krążenia

8

Hipotermia dotyczy wszystkich osób przebywających w wodzie o temp....


Hipotermia dotyczy wszystkich osób
przebywających w wodzie o
temp.<21

9

Ostra reakcja zanurzeniowa

odruchowa bradykardia i skurcz oskrzeli – nerw błędny
centralizacja krążenia

10

złamania „wisielca”

oderwanie nasad
C , podwichnięcia

11

stabilizacja kręgosłupa szyjnego jest wskazana ?

stabilizacja kręgosłupa szyjnego nie jest wskazana (może opóźniać wydobycie poszkodowanego i prowadzenie resuscytacji) chyba że istnieje duże ryzyko urazu (np. skok do wody) lub są widoczne obrażenia