Blodet Flashcards Preview

Människokroppen > Blodet > Flashcards

Flashcards in Blodet Deck (23):
1

vad är hematologi?

läran om blodets sammansättning, egenskaper och funktioner

2

trögflytande

Visköst

3

röda blodkroppar

Erytrocyter

4

vita blodkroppar

leukocyter

5

trombocyter

blodplättar

6

vad gör de röda blodkroppar nu?

transporterar syre

7

vad gör de vita blodkropparna?

Leukocyterna försvarar kroppen mot infektioner och ingår i kroppens immunförsvar

8

vad gör trombocyterna?

blodplättarna stoppar blödningar

9

vad består blodet av?

plasma och celler

10

vad är hemoglobin?

ett protein som finns i de röda blodkropparna. Hemoglobinet står för syrgastransporten i blodet.

11

vad är hemostas?

mekanismer som bidrar till att stoppa en blödning efter en skada.

- kärlkontraktion
- bildandet av trombocytplugg
- koagulation (blodet levrar sig)

12

Nämnde fem olika typerna av leukocyter:

Neutrofila granulocyter
Eosinofila granulocyter
Basofila granulocyter

Monocyter
Lymfocyter

13

Anemi

blodet har nedsatt kapacitet att transportera syre

14

onormalt många erytrocyter

polycytemi

15

leukopeni

onormalt antal vita blodkroppar

16

trombbildning

en koagel i ett blodkärl

17

hemofili

blödarsjukdom

18

Vad kallas processen när koaglet bryts ner?

Fibrinolys

19

Ikterus

gulsot

20

Berätta om blodpropp och acetylsalicylsyra. Vad är kopplingen?

I rätt dos och med rätt tidsintervall minskar risken för hjärtinfarkt genom att hämma bildningen av trombocytpluggar i kranskärlen.

21

Trombocytopeni

tillstånd med för få trombocyter. Beror oftast på behandling med cellgift eller på grund av leukemi.

22

varför är vitamin K så viktigt?

Bildningen av många koagulationsfaktorer är beroende av vitamin K.

23

vad är blockering av koagulationen vid blodprovstagning?

om man använder ett plaströr istället för ett glasrör tar koagulationen längre tid.