Diagnoser Flashcards Preview

Människokroppen > Diagnoser > Flashcards

Flashcards in Diagnoser Deck (28):
1

Trombos

Blodpropp på stället

2

Vandrande blodpropp

Emboli

3

Akut koronart syndrom

Akuta kranskärlssjukdomar

4

Förhöja nivåer av fetter i blodet

Hyperlipidemi

5

Transitorisk ischemisk attack

TIA

Mild form av slaganfall som är övergående

6

Inflammation i ytligt blodkärl

Tromboflebit

7

Ischemisk hjärt-kärlsjukdom

syrebrist till hjärtmuskeln (myocardiet)

8

Samlingsnamn för syrebrist-relaterade sjukdomar

Ischemisk

9

Tietzes syndrom

Inflammation i revbensbrosket

10

Kardiomyopati

Samlingsbeteckning för sjukdomar i hjärtat

11

Samling av symtom

Syndrom

12

Dyspepsi

Samlingsnamn för symtom i övre delen av buken (magsmärta, halsbränna, sura uppstötningar)

13

Sår i hud eller slemhinna av sjuklig process

Ulcus

14

Kolecystit

Gallblåseinflammation

15

Hjärtstillestånd

Asystoli

16

Inflammation i matstrupen på grund av magsyra

Refluxeosofagit

17

Esofagusvaricer

Åderbråck i dom ytliga blodkärlen i matstrupen

18

Tilltäppning av blodkärl på grund av en vandrande blodpropp

Venös tromboembolism

VTE

19

Persisterande ventrikelflimmer

Långvariga hjärtrytmrubbningar som inte går över av sig själva

20

Hjärtflimmer som kommer i korta attacker

Paroxysmalt ventrikelflimmer /förmaksflimmer

21

Insidig hjärtröntgen

Myocardscintigrafi

22

BMI >25

Övervikt.
Kroppsmasseindex

23

Fetma.

Flera kilon innebär större hälsorisker och folksjukdomar ökar som till exempel hypertoni

BMI > 30

24

SVES

Supraventrikulära extraslag. En typ av arytmi, det vill säga hjärtrytmrubbningar

25

Coronary Artery Bypass Grafting

CABG

Koroner artär förbiledning ympning

26

cytoperu

lågt antal blodkroppar

27

trombocytopeni

brist på trombocyter (blodplättar)

28

en minskning av antalet cirkulerande vita blodkroppar

leukopeni