mag-tarmkanalen Flashcards Preview

Människokroppen > mag-tarmkanalen > Flashcards

Flashcards in mag-tarmkanalen Deck (14):
1

Vad heter epitelcellernas tunna utväxter i tunntarmen och vad är dom bra för?

mikrovilli. Dom ökar absorptionsytan och underlättar upptaget av vatten, salter och näringsämnen.

2

duodenum

tolvfingertarmen

3

vad heter tunntarmens tre delar?

duodenum (tolvfingertarm)
jejunum (övre tunntarmen)
ileum (undre tunntarmen)

4

munhåla

cavum oris

5

svalg

pharynx

6

esofagus

matstrupe

7

övre magmunnen

cardia

8

magsäck

ventriculus

9

nedre magmunnen

pylorus

10

cecum

blindtarmen

11

tjocktarmen

colon

12

ändtarmen

rectum

13

ändtarmens öppning

anus

14

Vad är en rektalundersökning?

undersökning med fingrar genom analöppningen