Symtom Flashcards Preview

Människokroppen > Symtom > Flashcards

Flashcards in Symtom Deck (27):
1

afasi

Språklig svårighet

2

Oförmåga att utföra viljestyrda rörelser

apraxi

3

diplopi

Dubbelseende

4

Svårighet att svälja

dysfagi

5

Halvsidig förlamning

Hemipares

6

Monoplegi

Förlamning av en arm eller ett ben
(EN extremitet)

7

Förlamning av båda benen

Paraplegi

8

Tetraplegi

Förlamning i båda armarna och benen samt bål

9

Ofrivilliga, ryckiga ögonrörelser

Nystagmus

10

Ataxi

Oförmåga att samordna rörelser

11

Oförmåga att uppfatta intryck från den andra kroppshalvan

Neglekt

12

Malnutrition

Undernäring, energi och näringsbrist

13

Hjärninflammation

Encefalit

14

Hjärnhinneinflammation

Meningit

15

Andnöd

Dyspné

16

Takypné

Onormal, snabb andning

17

Snabb hjärtverksamhet (onormal)

takykardi

18

bradykardi

Långsam hjärtverksamhet (onormal)

19

Blåaktig missfärgning av hud och slemhinnor (syrebrist)

cyanos

20

auxillär andning

understödjande andning

21

Brummande/pipande biljud vid andning

Ronki

22

hemoptys

blodupphostning

23

Ansamling av fri vätska i buken

ascites

24

hematemes

blodkräkning

25

svartfärgad och blodig avföring (vid blödning i magsäcken och tarm)

melena

26

hypovolemi

cirkulationsvikt (chock)

orsakad av låg blod volym

27

Ökad urinproduktion

polyuri